Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Ngày tết của bé - Đề tài: Ngày tết quê em

Lượt xem: 1149
Số trang: 0
Mã số: 179058
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 14:32:08
Mục đích yêu cầu: - Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo cô - Hứng thú VĐTN - Biết làm theo yêu cầu của cô... Mục đích yêu cầu: - Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo cô - Hứng thú VĐTN - Biết làm theo yêu cầu của cô...
— Xem thêm —