Thủ tục Đăng ký thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc

Lượt xem: 135
Số trang: 0
Mã số: 178651
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 13:47:42
Thủ tục Đăng ký thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập - Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ. - UBND cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định nếu đủ điều kiện ra Quyết định thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. Bước 3: Cá nhân nhận quyết định thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Thành phần hồ sơ: + Đơn xin thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. + Sơ yếu lý lịch của cá nhân thành lập. Thủ tục Đăng ký thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập - Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ. - UBND cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định nếu đủ điều kiện ra Quyết định thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. Bước 3: Cá nhân nhận quyết định thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Thành phần hồ sơ: + Đơn xin thành lập các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập. + Sơ yếu lý lịch của cá nhân thành lập.
— Xem thêm —