Các dạng bài tập mẫu môn bảo hiểm

Số trang: 5
Mã số: 178614
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-11 11:25:16
Cung cấp nhiều dạng bài tập bảo hiểm, được giải thích đầy đủ và trình bày rõ ràng. Rất phù hợp cho các bạn sinh viên tham khảo nâng cao kiến thức và ôn luyện lại những gì đã được học [1] CÁC DẠNG BÀI TẬP MẪU BẢO HIỂM Câu 1: Một lô hàng trị giá 2.000.000 USD ( giá CFR ) được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị cộng lãi ước tính 10%, tỷ lệ phí là 0,5%. Yêu cầu: xác định phí bảo hiểm cho lô hàng? (Kết quả lấy tròn số). Phí bảo hiểm = (C+F) x (a+1) x R/(1-R) = 2.000.000 x (1+0,1) x 0,05/(1-0,05) Câu 2: Một tài sản trị giá 10.000 USD được mua bảo hiểm đúng giá trị, với điều kiện miễn thường có khấu trừ 1.500 USD. Trên đường vận chuyển, tài sản bị thiệt hại trị giá 8.000 USD do rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: Tính số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm theo nguyên tắc bồi thường có miễn thường? Số tiền bảo hiểm = 8.000 – 1.500 Câu 3: Xe khách Y bị tai nạn thiệt hại vào ngày 01/06/2002 (lỗi hoàn toàn thuộc xe khách Y) : • Chi phí sửa chữa xe: 60 trđ • Hành khách thứ nhất bị thương, chi phí điều trị : 18 trđ • Hành khách thứ hai bị thương, chi phí điều trị : 15 trđ • Lái xe Y bị thương, chi phí điều trị : 10 trđ Yêu cầu: Tính số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách vận chuyển trên xe? Biết chủ xe đã thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc ở mức trách nhiệm 30trđ/ng/vụ về tài sản/vụ. Số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm = 18 + 15 Câu 4: Một hợp đồng bảo hiểm có số liệu sau: • Giá trị BH: 10.000 USD • Số tiền BH: 8.000 USD • Mức khấu trừ 5% giá trị tổn thất không thấp hơn 500 USD • Giá trị tổn thất 3.500 USD Yêu cầu: Tính số tiền bồi thường của nhà bảo hiểm trong trường hợp này? Biết rằng mức khấu trừ được áp dụng sau khi áp dụng điều khoản bồi th ường theo tỉ lệ. Mức khấu trừ = 0,05 x 3.500 = 175 TGTS thì là bảo hiểm trùng Ở đây vì STBH 2 hợp đồng TGTS -- là bảo hiểm trùng. Cần tính như sau: STBT của từng hợp đồng = TGTH x (STBH của từng hợ p đồng / Tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng) - STBT của hợp đồng A: 11.200 x (8.000 / 22.000 ) = 4.080 ĐVTT -STBT của hợp đồng B: 11.200 x (14.000 / 22.000) = 7.140 ĐVTT -Tổng = 11.220 ĐVTT Câu 9: Công ty Vinafood nhập khẩu 10.000 tấn bột mỳ, giá trị ghi trên hóa đơn thương mại là 2.500.000 USD. Chi phí vận chuyển do người mua chịu là 60.000 USD . Tỷ lệ phí bảo hiểm là 0,3%. Công ty đã mua bảo hiểm cho lô hàng theo giá CIF cộng lãi ước tính 10%. Yêu cầu: Tính phí bảo hiểm của lô hàng bột mỳ trên? (Kết quả lấy tròn số) Phí bảo hiểm = [(2.500.000 + 60.000) x (1 + 10%) x 0,3%] / (1 – 0,3%) = 8.473 USD Câu 10: Tai nạ xảy ra giữa 2 xe A và B, gây hậu quả cho xe B. Xe B bị thiệt hại như sau: Thiệt hại thân vỏ: 200.000.000 VNĐ • Động cơ: 200.000.000 VNĐ • Chi phí kéo, cẩu xe: 5.000.000 VNĐ Yêu cầu: tính số tiền bồi thường của bảo hiểm trong vụ tai nạn trên. Biết: • Xe B đang tham gia bảo hiểm thân vỏ xe với số tiền bảo hiểm bằng 100% giá trị bộ phận tham gia BH. • Theo bảng tỷ lệ cấu thành xe, bộ phận thân vỏ chiếm 60% giá trị xe Vì bảo hiểm thân xe là 100% nên STBT = 200.000.000 VNĐ Câu 11: Trong tai nạn xe máy, chị Hoa bị gãy chân, chi phí điều trị hết 1.000.000 VNĐ. Người đi xe máy ngược chiều có lỗi hoàn toàn. Chị Hoa đang tham gia hợp đồng bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm 10.000.000VNĐ/chỗ ngồi/vụ. Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật được áp dụng với gãy xương là 20%. Yêu cầu: Xác định khoản tiền bồi thườ ng của người đi xe máy ngược chiều và khoản tiền người bảo hiểm trả cho chị Hoa trong vụ tai nạn trên? Tổng STBT = 1.000.000 + (10.000.000 x 20%) = 3.000.000 VNĐ Câu 12: Một hợp đồng bảo hiểm có số tài liệu như sau: • Giá trị bảo hiểm: 10.000 ĐVTT • Số tiền bảo hiểm: 9.000 ĐVTT • Mức miễn thường có khấu trừ: 10% giá trị thiệt hại không thấp hơn 1.500 ĐVTT • Tổn thất: 5.000 ĐVTT Người bảo hiểm phải bồi thường số tiền là bao nhiêu? Mức miễn thường = 5.000 x 10% = 500 < 1.500 nên lấy 1.500 STBT = [5.000 x (9.000/10.000)] – 1.500 = 3.000 ĐVTT Câu 13: Anh Bình là cán bộ công nhân viên chức thuộc Bộ Giao thông vận tải bị xơ gan cổ chướng, phải điều trị hết 60 ngày (trong đó 18 ngày là ngày lễ và chủ nhật). Tiền lương làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội của anh Bình trước khi nghỉ ốm là 550.00 VNĐ. Thời gian làm việc 26 ngày/tháng. Yêu cầu: Xác định mức trợ cấp ốm đau mà anh Bình nhận được? (kết quả lấy tròn số).Biết rằng: Xơ gan c ổ chướng là loại bệnh cần điều trị dài ngày theo danh mục y tế . Mức ...
— Xem thêm —
Bình luận