Giáo án chương trình mới: Lớp Chồi Dinh dưỡng của trái cây

Lượt xem: 151
Số trang: 0
Mã số: 177599
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 12:05:28
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Phân biệt đặc điểm cấu tạo và hương vị của một số loại quả qua bài hát đố về quả. - Đọc thuộc bài thơ , nắm được ích lợi và giá trị dinh dưỡng của các loại trái cây. - Rèn kỹ năng sắp xếp theo thứ tự, phân biệt số lượng nhiều ít qua so sánh ước lượng. - Phát triển trí nhớ có chủ định, tư duy ngôn ngữ, óc tưởng tượng sáng tạo và phản xạ nhanh. - GD trẻ dinh dưỡng về các loại trái cây. II. CHUẨN BỊ : - Sáng tác thêm lời hát cho bài hát “Quả” … - Đĩa trái cây bằng bitis, tập TH & KP cùng bút màu cho trẻ. III. TIẾN HÀNH : * Hoạt động 1 : - Cô hát cho trẻ nghe bài “ Quả ” , nhạc và lời của XANH XANH … Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Phân biệt đặc điểm cấu tạo và hương vị của một số loại quả qua bài hát đố về quả. - Đọc thuộc bài thơ , nắm được ích lợi và giá trị dinh dưỡng của các loại trái cây. - Rèn kỹ năng sắp xếp theo thứ tự, phân biệt số lượng nhiều ít qua so sánh ước lượng. - Phát triển trí nhớ có chủ định, tư duy ngôn ngữ, óc tưởng tượng sáng tạo và phản xạ nhanh. - GD trẻ dinh dưỡng về các loại trái cây. II. CHUẨN BỊ : - Sáng tác thêm lời hát cho bài hát “Quả” … - Đĩa trái cây bằng bitis, tập TH & KP cùng bút màu cho trẻ. III. TIẾN HÀNH : * Hoạt động 1 : - Cô hát cho trẻ nghe bài “ Quả ” , nhạc và lời của XANH XANH … Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
— Xem thêm —