Giáo án văn học - Bài thơ: Ảnh Bác

Số trang: 7
Mã số: 177254
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Giáo án văn học
Bài t: Ảnh Bác
Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu
- Nh tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" ca tác gi Trần Đăng Khoa
- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ:i về công lao to ln ca Bác H vi
nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác vi các cháu thiếu niên nhi đng
- Giáo dc tr kính yêu H Ch tch
II. Chun b
- Mt tm nh Bác H
III. Hướng dn
Hoạt động ca cô Hot động ca tr
1. Ổn định -gii thiu
- Hát bài " Ai yêu nhi đng"
- Cô treo nh Bác H lên và hi :
Các con có biết đây là ai không?
Các con thy v mt Bác H như thế
nào?
- Tr ngi xung quanh cô hát và t do
phát biu
- D! Đây là Bác H
-V mặt Bác tươi cười ôm trm ly cháu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Hôm nay cô cùng các con s đọc bài
thơ "nh Bác " ca chú Trần Đăng
Khoa để nh v Bác H kính yêu nhé.
2. Tiến hành
a .Cô đọci t
- Lần 1: Đọc din cảm +điệu b
- Lần 2: Đọc din gii, trích dn
4 câu đầu: Bác H là ch tch nước. Khi
còn sng Bác H tuy bn rn rt nhiu
công việc nhưng luôn quan tâm đến các
cháu thiếu nhi.
Câu 5-10: Nói lên tình cm và li
khuyên ca Bác H đi vi các cháu
2 câu cui: tình cm ca các cháu quý
mến c
- Ln 3: Cô đc din cm c bài thơ +
tranh
Sau mi lần đọc cô hi li tên bài thơ,
tên tác gi
b. Trẻ đọc bài thơ
- Tr đọc theo yêu cu ca cô( c lp, t
- Tr chú ý lng nghe
- Tr thích thú khi đọc thơ
-D! Chúng con vừa đọc bài thơ "nh
Bác"
- Bài t do chú Trần Đăng Khoa sáng
tác
- Bài t nó về Bác H
- Bác mm cười nhìn các cháu vui chơi
- Trng rau qt bếp đuổi gà không chơi
bi, ra hm ngi khi có tàu bay M
- D ! Có
- Các con s c gng hc tập để không
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nhóm, cá nhân)
c. Đàm thoại
- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề
là gì?
- Và do ai sáng tác?
- Bài thơ nói vể điều gì?
- Bác H quý các cháu như thế nào?
- Bác đã căn dặn các cháu như thế nào?
- Các con có yêu quý Bác H không?
- Yêu quý Bác thì các con phi phi làm
sao?
- Các con cùng cô đc li bài thơ để nh
Bác đã dy mình điều gì nha?
d. Kết thúc
- Cng c: Hi tên bài thơ và tác giả
- Nhn xét - tuyên dương
ph lòng Bác
- Tr đọc 2-3 ln
- Tr tr lời đưc câu hi ca
Giáo án văn học
Bài thơ: nh Bác Tiết 2
I. Mục đích yêu cầu
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 11:42:34
- Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói về công lao to lớn của Bác Hồ với nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác với các cháu thiếu niên nhi đồng - Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch II. Chuẩn bị - Một tấm ảnh Bác Hồ. Giáo án văn học Bài thơ: Ảnh Bác Tiết 1 I. Mục đích yêu cầu - Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói về công lao to lớn của Bác Hồ với nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác với các cháu thiếu niên nhi đồng - Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch II. Chuẩn bị - Một tấm ảnh Bác Hồ III. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định -giới thiệu - Hát bài " Ai yêu nhi đồng" - Cô treo ảnh Bác Hồ lên và hỏi : Các con có biết đây là ai không? Các con thấy vẻ mặt Bác Hồ như thế nào? - Trẻ ngồi xung quanh cô hát và tự do phát biểu - Dạ! Đây là Bác Hồ -Vẽ mặt Bác tươi cười ôm trầm lấy cháu Bé - Hôm nay cô cùng các con sẽ đọc bài thơ " Ảnh Bác " của chú Trần Đăng Khoa để nhớ về Bác Hồ kính yêu nhé. 2. Tiến hành a .Cô đọc bài thơ - Lần 1: Đọc diễn cảm +điệu bộ - Lần 2: Đọc diễn giải, trích dẫn 4 câu đầu: Bác Hồ là chủ tịch nước. Khi còn sống Bác Hồ tuy bận rộn rất nhiều công việc nhưng luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Câu 5-10: Nói lên tình cảm và lời khuyên của Bác Hồ đối với các cháu 2 câu cuối: tình cảm của các cháu quý mến Bác - Lần 3: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ + tranh Sau mỗi lần đọc cô hỏi lại tên bài thơ, tên tác giả b. Trẻ đọc bài thơ - Trẻ đọc theo yêu cầu của cô( cả lớp, tổ - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ thích thú khi đọc thơ -Dạ! Chúng con vừa đọc bài thơ "Ảnh Bác" - Bài thơ do chú Trần Đăng Khoa sáng tác - Bài thơ nó về Bác Hồ - Bác mỉm cười nhìn các cháu vui chơi - Trồng rau quét bếp đuổi gà không chơi bời, ra hầm ngồi khi có tàu bay Mỹ - Dạ ! Có - Các con sẽ cố gắng học tập để không nhóm, cá nhân) c. Đàm thoại - Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề là gì? - Và do ai sáng tác? - Bài thơ nói vể điều gì? - Bác Hồ quý các cháu như thế nào? - Bác đã căn dặn các cháu như thế nào? - Các con có yêu quý Bác Hồ không? - Yêu quý Bác thì các con phải phải làm sao? - Các con cùng cô đọc lại bài thơ để nhớ Bác đã dạy mình điều gì nha? d. Kết thúc - Củng cố: Hỏi tên bài thơ và tác giả - Nhận xét - tuyên dương phụ lòng Bác - Trẻ đọc 2-3 lần - Trẻ trả lời được câu hỏi của cô Giáo án văn học Bài thơ: Ảnh Bác Tiết 2 I. Mục đích yêu cầu - Trẻ ghi nhớ, thuộc và đọc diễn cảm bài thơ - Biết nhấn mạnh ở các câu 7,8,9,10 - Biết ngắt giọng ở các câu " Cháu ơi/ đừng có chơi bời đâu xa Trồng rau/ quét bếp/ đuổi gà Thấy tàu bay Mỹ/ nhớ ra hầm ngồi" - Trẻ hiểu nội dung bài thơ - Phát triển trí nhớ, tưởng tượng, tư duy của trẻ - Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch II. Chuẩn bị - Bức tranh về bài thơ - Một số bài hát về Bác IV. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Ổn định -giới thiệu - Hát bài hát " Nhớ ơn Bác Hồ" - Hôm trước cô và các con đã làm quen với 1 bài thơ miêu tả về lòng yêu thương của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi. Thế bé có nhớ tựa đề của bài thơ là gì - Trẻ hát theo cô - Bài thơ có tựa đề là " Ảnh Bác " của Trần Đăng Khoa không? - Hôm nay cô sẽ dạy cho các con học thuộc và đọc bài thơ đó thật hay nha 2. Tiến hành a .Cô đọc bài thơ - Lần 1: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ+ cử chỉ điệu bộ - Lưu ý cách đọc: Các con phải đọc với nhịp điệu chậm rãi, âm điệu trang trọng thiết tha. Nhấn mạnh các câu 7,8,9,10 biết ngắt giọng ở các câu " Cháu ơi/ đừng có chơi bời đâu xa Trồng rau/ quét bếp/ đuổi gà Thấy tàu bay Mỹ/ nhớ ra hầm ngồi" - Lần 2: Cô đọc diễn cảm + tranh b. Trẻ đọc bài thơ - Trẻ đọc theo yêu cầu của cô - Khi đọc cô lưu ý sửa sai cho trẻ về câu, từ cũng như về sự ngưng nghỉ, diễn cảm c. Đàm thoại - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ đọc! cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân - Bài thơ " Ảnh Bác ...
— Xem thêm —
Bình luận