Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 18:29:17
Hs có khả năng: - Sưu tầm tư liệu - Trưng bày tư liệu - Rèn luyện khả năng quan sát, phân tích, để rút ra kiến thức cho mình từ các tư liệu đó II. Phương tiện dạy học: * Tranh ảnh , sách báo, để tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi: - 1 tranh ảnh về các giống Bò nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam bò lai F1 - 1 tranh ảnh về các giống Lợn nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam lợn lai F1 - 1 tranh hoặc ảnh về sư thay đổi tỉ lệ các phần của cơ thể bò và lợn do chọn giống tiến hành theo các hướng khác nhau. TUẦN 20- TIẾT 39 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG I. Mục tiêu: Hs có khả năng: - Sưu tầm tư liệu - Trưng bày tư liệu - Rèn luyện khả năng quan sát, phân tích, để rút ra kiến thức cho mình từ các tư liệu đó II. Phương tiện dạy học: * Tranh ảnh , sách báo, để tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi: - 1 tranh ảnh về các giống Bò nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam bò lai F1 - 1 tranh ảnh về các giống Lợn nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam lợn lai F1 - 1 tranh hoặc ảnh về sư thay đổi tỉ lệ các phần của cơ thể bò và lợn do chọn giống tiến hành theo các hướng khác nhau - 1 tranh ảnh về các giống Gà nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam gà lai F1 - 1 tranh ảnh về các giống Vịt nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam vịt lai F1 - 1 tranh hoặc ảnh về một sốgiống cá trong nước và hội nhập , cá lai F1 - 1 tranh hoặc ảnh về giống lúa và giống đậu tương - 1 tranh hoặc ảnh về giống lúa và ngô lai III. Tiến trình bài giảng: I. Sắp xếp các tranh theo chủ đề Gv cho các nhóm hs sắp xếp các tranh của nhóm theo chủ đề - Thành tựu chọn giống vật nuôi, có đánh số thứ tự các tranh - Thành tựu chọn giống cây trồng, có đánh số thứ tự các tranh II. Quan sát phân tích các tranh Gv yêu cầu hs quan sát, phân tích các tranh và so sánh kiến thức đã học để thực hiện trả lời câu hỏi trong SGK Hs quan sát tranh trao đổi theo nhóm, cử đại diện trình bày kết quả thảo luận Hs hoàn thành bảng trong SGK
— Xem thêm —
Bình luận