Sinh học 8 - GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

Số trang: 5
Mã số: 176946
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 18:56:08
1/Kiến thức: Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết . Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng . Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm CHƯƠNG X : NỘI TIẾT BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:  Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết .  Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng .  Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống . 2/ Kỹ năng:  Phát triển kỹ năng quan sát hình .  Kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1 , 55.2 , 55. 3 . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :  Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ?  Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì ? Tại sao ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Cùng với hệ thần kinh , các tuyến nội tiết cũng đóng va trò quan trọng trong việc điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể . Vậy tuyến nội tiết là gì ? Có những tuyến nội tiết nào ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Đặc điểm của hệ nội tiết . ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  SGK tr 174  thông tin trên cho em biết điều gì ? ––– GV hoàn thiện kiến thức . Hoạt động 2 : Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết . Mục tiêu : Phân biệt được tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết . Nắm được vị trí của các tuyến nội tiết chính . ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu hình 55.1 , 55.2  thảo luận các câu hỏi mục  tr 174 : + Nêu sự khác biệt giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ? ––– Học sinh dựa vào những hiểu biết của bản thân , thảo luận trong nhóm  thống nhất ý kiến . + Ngủ là 1 đòi hỏi tự nhiên của cơ thể , cần hơn ăn + Ngủ để phục hồi hoạt động của cơ thể . ––– Học sinh dựa vào cảm nhận của bản thân , thảo luận thống nhất câu trả lời . + Ngủ đúng giờ . + Tránh các yếu tố ảnh hưởng I . Ý nghiã của giấc ngủ đối với sức khoẻ . ––– Ngủ là quá trình ức chế của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh . ––– Biện pháp để có giấc ngủ tốt : + Cơ thể sảng khoái + Chỗ ngủ thuận tiện + Không dùng các chất kích thích như : trà , cà phê … + Tránh các kích + Kể tên các tuyến mà em đã biết ? Chúng thuộc loại tuyến nào ? ––– GV tổng kết lại kiến thức . ––– GV gọi học sinh kể tên các tuyến đã học . ––– GV yêu cầu các nhóm cho biết chúng thuộc loại tuyến nào ? ––– GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 55.3 giới thiệu các tuyến nội tiết chính . Hoạt động 2: Hoócmôn Mục tiêu : Trình bày được tính chất , vai trò của hoócmôn , từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết . ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  tr 174  Hoocmôn có những tính chất nào ? ––– GV đưa thêm một số thông tin : đến giấc ngủ . Chất kích thích , phòng ...
— Xem thêm —
Bình luận