Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 18:58:26
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 . Bảng 56 . 1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : BÀI 56 : TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 . Bảng 56 . 1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ? Nêu vai trò của hoocmôn , từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Tuyến yên và tuyến giáp là 2 tuyến có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể . Vậy các tuyến đó có cấu tạo và chức năng như thế nào ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tuyến yên . ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 55.3 , nghiên cứu thông tin  SGK tr 176  thảo luận các câu hỏi : + Tuyến yên nằm ở đâu ? Có cấu tạo như thế nào ? + Hoocmôn tuyến yên tác động tới những cơ quan nào ? ––– GV hoàn thiện lại kiến thức : Có thể nêu thêm một ––– Học sinh quan sát hình , đọc kỹ thông tin và bảng 56 . 1  tự thu nhận kiến thức . ––– Thảo luận nhóm thống nhất ý kiến : + Nêu được vị trí cấu tạo của tuyến . + Kể tên được các cơ quan chịu ảnh hưởng như bảng 56.1 . I . Tuyến yên : ––– Vị trí : Nằm ở nền sọ , có liên quan đến vùng dưới đồi . ––– Cấu tạo gồm 3 thùy + Thùy trước + Thùy giưã + Thùy sau ––– Hoạt động của số thông tin như SGV . ––– GV gọi 1 , 2 học sinh đọc to lại thông tin bảng 56 . 1 ––– GV đưa thêm tranh ảnh , thông tin liên quan đến các bệnh do hoocmôn tiết nhiều hoặt ít . Hoạt động 2 : Tuyến giáp . ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin , quan sát hình 56.2  Trả lời câu hỏi : + Nêu vị trí tuyến giáp ? + Cấu tạo và tác dụng của tuyến giáp ? ––– GV tổng kết lại các ý kiến ––– GV yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi : “ Nêu ý nghiã của cuộc vận động “ Toàn + Đại diện nhóm phát biểu , các nhóm khác bổ sung + 1 hoặc 2 học sinh đọc to bảng 56.1 , lớp theo dõi ghi nhớ tên hoocmôn và tác dụng của chúng . ––– Cá nhân làm việc độc lập với SGK  tự thu nhận thông tin để trả lời câu hỏi : + Vị trí : Trước sụn giáp + Cấu tạo : Nang tuyến và tế bào tiết + Vai trò : Trong trao đổi chất và chuyển hoá . ––– Một số học sinh phát biểu lớp bổ sung . tuyến yên chiụ sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp ...
— Xem thêm —
Bình luận