SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

Số trang: 10
Mã số: 176927
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 18:59:23
MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. 2.Kĩ năng: -Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. 2.Kĩ năng: -Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình. 3.Thái độ: - GD ý thức giữ gìn sức khỏe. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết". III.PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, đàm thoại. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ (4 phút) +Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng? 2. Khởi động (1 phút) -Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. - Cách tiến hành " Cũng như hệ thần kinh, trong hoạt động nội tiết cũng có cơ chế tự điều hòa để đảm bảo lượng hooc môn tiết ra vừa đủ nhờ các thông tin ngược. Thiếu thông tin này sẽ dẫn đến sự rối loạn trong các hoạt động nội tiết và cơ thể sẽ lâm vào tình trạng bệnh lí. Bài hôm nay sẽ tìm hiểu sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết". 3. Các hoạt động dạy học ( 34 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (17 phút) Tìm hiểu sự điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết -Mục tiêu: HS trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết. -Đồ dùng: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết". - CTH: -GV yêu cầu HS: +Kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hooc -HS liệt kê được các tuyến nội tiết như: tuyến sinh dục, tuyến giáp, I-Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết môn tuyến yên? -GV tổng kết lại kiến thức. -GV yêu cầu HS quan sát hình 59-1 và 59-2: +Trình bày sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp và tuyến trên thận? tuyến trên thận. -Một vài HS phát biểu, lớp bổ sung. -HS quan sát hình, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến. -Đại diện nhóm trình bày trên tranh, các nhóm khác bổ -Tuyến yên tiết hooc môn điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết. -GV nhận xét hòan thiện kiến thức. sung. -Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra đó là cơ chế tự điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược. Hoạt động 2 (17 phút) Tìm hiểu sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết -Mục tiêu: HS hiểu được sự phối hợp trong hoạt động của các tuyến nội tiết để môi trường trong cơ thể luôn ổn định. -Đồ dùng: Tranh " Điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết". -CTH: -GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: +Lượng đường trong máu tương đối ổn định là do đâu? -GV đưa thông tin: trong thực tế khi lượng đường trong máu giảm mạnh thì nhiều tuyến nội tiết -HS vận dụng kiến thức đã học trả lời. - II- Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết cùng phối hợp hoạt động làm tăng đường huyết. -GV yêu cầu HS ngghiên cứu thông tin, quan sát hình 59-3: +Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm? HS quan sát hình thảo luận nhóm thống nhất ý ...
— Xem thêm —
Bình luận