Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 57 : TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN

Số trang: 5
Mã số: 176852
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 19:07:41
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu tạo của tuyến . Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong sự điều hoà lượng đường trong máu . Trình bày các chức năng của tuyến trên thận dưạ trên cấu tạo tuyến . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 57.1 , 57.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Cấu tạo và chức năng tuyến yên ? Cấu tạo và chức năng của tuyến giáp ? Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt ? BÀI 57 : TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN THẬN I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu tạo của tuyến . Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong sự điều hoà lượng đường trong máu . Trình bày các chức năng của tuyến trên thận dưạ trên cấu tạo tuyến . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 57.1 , 57.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Cấu tạo và chức năng tuyến yên ? Cấu tạo và chức năng của tuyến giáp ? Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò quan trọng trong điều hoà lượng đuờng trong máu . Vậy hoạt động của 2 tuyến này như thế nào  baì mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tuyến Tụy . ––– GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi : + Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết ? ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 57 .1 , đọc thông tin chức năng của tuyến tụy  phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu taọ ? ––– GV hoàn thiện lại kiến thức . ––– Học sinh nêu rõ 2 chức năng của tuyến tụy là : Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn . ––– Học sinh quan sát kỹ hình ,kết hợp thông tin SGK  thảo luận đáp án . + Chức năng ngoại tiết : Do các TB tiết dịch tụy  Ống dẫn . + Chức năng nội tiết : Do các TB ở đảo tụy tiết ra các hoocmôn . ––– Đại diện nhóm phát I . Tuyến tụy : ––– Tuyến tuỵ vưà làm chức năng ngoại tiết vưà làm chức năng nội tiết . ––– Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tụy thực hiện . + TB a : Tiết gluccagôn + TB ß : Tiết Insulin ––– Vai trò của ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin vai trò của hoocmôn tuyến tụy  Trình bày tóm tắt quá trình điều hoà lượng đường ở mức ổn định ? ––– GV hoàn chỉnh kiến thức ––– Gv liên hệ tình trạng bệnh lý : + Bệnh tiểu đường . + Chứng hạ đường huyết . Hoạt động 2 : Tuyến trên thận . ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 57.2  Trình bày khái quát cấu tạo của biểu , các nhóm khác bổ sung . ––– Học sinh dưạ vào thông tin SGK  thống nhất ý kiến ––– Yêu cầu nêu được : + Khi đường huyết tăng  TB ß : Tiết Insulin . tác dụng : Chuyển Glucôzơ  glicôgen + Khi đường huyết gảm :  TB a tiết Glucagôn . Tác dụng : Chuyển Glicôgen  Glucôzơ ––– Đại diện nhóm phát biểu , các nhóm khác bổ sung . ––– Học sinh làm việc độc lập với SGK , tìm hiểu , các hoocmôn : + Nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hoocmôn  tỷ lệ đường huyết ...
— Xem thêm —
Bình luận