Động vật thân mềm Bạch tuộc

Lượt xem: 145
Số trang: 0
Mã số: 176504
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 20:06:12
Động vật thân mềm Bạch tuộc Bạch tuộc là một loại sinh vật thân ngắn, mềm, hình ôvan, thuộc bộ Octopoda sống dưới đáy biển. Có 289-300 loài bạch tuộc, chiếm hơn 1/3 tổng số động vật thân mềm. Sinh lý học Bạch tuộc có 8 cánh tay (không phải xúc tu). Những cánh tay này là một kiểu buồng thủy tĩnh học cơ bắp. Động vật thân mềm Bạch tuộc Bạch tuộc là một loại sinh vật thân ngắn, mềm, hình ôvan, thuộc bộ Octopoda sống dưới đáy biển. Có 289-300 loài bạch tuộc, chiếm hơn 1/3 tổng số động vật thân mềm. Sinh lý học Bạch tuộc có 8 cánh tay (không phải xúc tu). Những cánh tay này là một kiểu buồng thủy tĩnh học cơ bắp.
— Xem thêm —