Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 20:08:26
HS chỉ ra được nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục. Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chông ô nhiễm tm Tiết 59+60 THỰC HÀNH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS chỉ ra được nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục. Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chông ô nhiễm tm II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giấy - bút - Kẻ sẵn bảng 56-1 56-3 vào giấy khổ to III/ CÁCH TIẾN HÀNH - bài thực hành tiến hành trong 2 tiết - Tiết 1: Hướng dẫn điều tra môi trường - Tiết 2: Báo cáo tại lớp Tiết 59 * Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra môi trường - GV lưu ý: hướng dẫn nội dung bảng 56-1 SGK trang 170 + Tìm hiểu nhân tố vô sinh, hữu sinh a) Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường - HS nghe GV hướng dẫn ghi nhớ để tiến hành điều tra + con người đã có hoạt động nào gây ô nhiễm môi trường + Lấy ví dụ minh hoạ - GV hướng dẫn nội dung bảng 56-2 SGK trang 171 + Tác nhân gây ô nhiễm môi trường: rác, phân động vật + Mức độ: Thải nhiều hay ít + Nguyên nhân: Rác chưa xử lý, phân động vật chưa ủ, thải trực tiếp + Biện pháp khắc phục: Làm gì để ngăn chặn các tác nhân VD: Mô hình VAC - Cách điều tra gồm bước như SGK trang 171 + Nội dung bảng 56-3  xác định rõ thành phần hệ sinh thái đang có  xu hướng, tương lai có thể - Nội dung bảng 56-1; 56-2 b) Điều tra tác động của con người tới môi trường - Nghiên cứu kỹ các bước thực hiện điều tra - Nắm được yêu cầu của bài thực hành - Hiểu rõ nội dung bảng 56-3 - HS điều tra theo nhóm vào ngày nghỉ ghi kết quả theo hướng tốt, hay xấu  hoạt động của con người: tốt, xấu Tiết 60 * Hoạt động 2: Báo cáo kết quả điều tra về môi trường của địa phương - GV yêu cầu: + Các nhóm báo cáo kết quả điều tra - GV cho các nhóm thảo luận kết quả (có thể trùng nhau) - GV: nhận xét đánh giá- dặc biệt nhấn mạnh vấn đề mức độ ô nhiễm và biện pháp khắc phục - Mỗi nhóm viết nội dung đã điều tra được vào giấy khổ to - Lưu ý: trình bày 3 bảng 56-1 56-3 trên 1 tờ giấy - Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm theo dõi. Nhận xét bổ xung IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GV nhận xét đánh giá, kết quả các nhóm - Khen các nhóm làm tốt, nhắc nhở các nhóm còn thiếu sót V/ DẶN DÒ Các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK trang 172 trên cơ sở báo cáo của nhóm đã trình bày ---------------o0o-------------
— Xem thêm —
Bình luận