Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

Lượt xem: 3201
Số trang: 0
Mã số: 176034
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-15 01:40:42
   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay  
       gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở  
       Iran )
   3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã
   4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ  
       choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.  
       Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần    2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay          gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở          Iran )    3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã    4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ          choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.          Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần
— Xem thêm —