vẽ tranh đề tài cảnh đẹp đất nước

Lượt xem: 1266
Số trang: 0
Mã số: 176016
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:19:50
1- tìm và chọn nội dung đề tài
Tranh nào thuộc đề tài cảnh đẹp đất nước ?
1
2
3
4
5
6
Bài 27: vẽ tranh
đề tài cảnh đẹp đất nước
1- tìm và chọn nội dung đề tài
1
2
4
6
Những tranh này vẽ về
Nội dung gì? Hình ảnh
chính trong tranh là gì?
Bài 27: vẽ tranh
đề tài cảnh đẹp đất nước
1- tìm và chọn nội dung đề tài
1- tìm và chọn nội dung đề tài
Bài 27: vẽ tranh
đề tài cảnh đẹp đất nước
Ngoài những nội dung
trên em còn được biết
những cảnh đẹp, di tích
lịch sử nào khác để
vẽ tranh?
1- tìm và chọn nội dung đề tài 1- tìm và chọn nội dung đề tài Tranh nào thuộc đề tài cảnh đẹp đất nước ? 1 2 3 4 5 6 Bài 27: vẽ tranh đề tài cảnh đẹp đất nước 1- tìm và chọn nội dung đề tài 1 2 4 6 Những tranh này vẽ về Nội dung gì? Hình ảnh chính trong tranh là gì? Bài 27: vẽ tranh đề tài cảnh đẹp đất nước 1- tìm và chọn nội dung đề tài 1- tìm và chọn nội dung đề tài Bài 27: vẽ tranh đề tài cảnh đẹp đất nước Ngoài những nội dung trên em còn được biết những cảnh đẹp, di tích lịch sử nào khác để vẽ tranh? 1- tìm và chọn nội dung đề tài
— Xem thêm —