vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em

Lượt xem: 10733
Số trang: 0
Mã số: 176007
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:21:50
Tìm và chọn nội dung đề tài
Các bài vẽ trên cùng thể hiện một đề tài gì ?
đề tài Cuộc sống quanh em
a.
b.
c.
d.
Màu sắc phù hợp với nội dung của đề tài.
Trồng cây
Mùa vụ
Chợ quê
Trò chơi dân gian
Màu sắc trong những nội dung bài vẽ như thế nào?
Màu sắc hài hoà, tươi sáng, phong phú
Bố cục của các bài vẽ trên ra sao?
Bố cục hợp lí, chặt chẽ, có mảng hình chính - phụ
Hãy cho biết hình ảnh chính - phụ
trong các bài vẽ ?
Với đề tài Cuộc sống quanh em,
Bạn tìm thấy một hay nhiều
nội dung (hoạt động) khác nhau?
Nhiều nội dung (hoạt động) khác nhau
Vậy bạn có thể nêu một số nội dung (hoạt động)
với đề tài Cuộc sống quanh em ?
1
2
3
Các bức tranh vẽ về những nội dung gì ?
Dòng suối trong lành
Học vẽ Tìm và chọn nội dung đề tài Các bài vẽ trên cùng thể hiện một đề tài gì ? đề tài Cuộc sống quanh em a. b. c. d. Màu sắc phù hợp với nội dung của đề tài. Trồng cây Mùa vụ Chợ quê Trò chơi dân gian Màu sắc trong những nội dung bài vẽ như thế nào? Màu sắc hài hoà, tươi sáng, phong phú Bố cục của các bài vẽ trên ra sao? Bố cục hợp lí, chặt chẽ, có mảng hình chính - phụ Hãy cho biết hình ảnh chính - phụ trong các bài vẽ ? Với đề tài Cuộc sống quanh em, Bạn tìm thấy một hay nhiều nội dung (hoạt động) khác nhau? Nhiều nội dung (hoạt động) khác nhau Vậy bạn có thể nêu một số nội dung (hoạt động) với đề tài Cuộc sống quanh em ? 1 2 3 Các bức tranh vẽ về những nội dung gì ? Dòng suối trong lành Học vẽ
— Xem thêm —