vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

Lượt xem: 1615
Số trang: 0
Mã số: 175998
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:24:29
Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
1
2
3
4
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Nhóm 1:
1. Tìm ra những tranh ảnh phù hợp với đề tài vệ sinh môi trường?
2. Nêu điểm khác và giống nhau của những bức tranh trên?
Nhóm 3:
1. Em làm gì để bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường?
2. Em hãy nêu những nội dung em thích để vẽ tranh về môi trường?
Nhóm 2:
1. Nhận xét nội dung những tranh vẽ về đề tài vệ sinh môi trường?
2. Em có nhận xét gì về: bố cục, hình vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về
vệ sinh môi trường?
Tiết 20: Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường
Nhóm 1:
1.Tranh 1,2,3 phù hợp với nội dung đề tài.
2. Giống: Đều vẽ về đề tài vệ sinh môi trường.
Khác: Nội dung, màu sắc, cách thể hiện.
Nhóm 2: Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường I. Tìm và chọn nội dung đề tài 1 2 3 4 I. Tìm và chọn nội dung đề tài Nhóm 1: 1. Tìm ra những tranh ảnh phù hợp với đề tài vệ sinh môi trường? 2. Nêu điểm khác và giống nhau của những bức tranh trên? Nhóm 3: 1. Em làm gì để bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường? 2. Em hãy nêu những nội dung em thích để vẽ tranh về môi trường? Nhóm 2: 1. Nhận xét nội dung những tranh vẽ về đề tài vệ sinh môi trường? 2. Em có nhận xét gì về: bố cục, hình vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về vệ sinh môi trường? Tiết 20: Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Nhóm 1: 1.Tranh 1,2,3 phù hợp với nội dung đề tài. 2. Giống: Đều vẽ về đề tài vệ sinh môi trường. Khác: Nội dung, màu sắc, cách thể hiện. Nhóm 2:
— Xem thêm —