vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

Số trang: 7
Mã số: 175998
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:24:29
Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường I. Tìm và chọn nội dung đề tài 1 2 3 4 I. Tìm và chọn nội dung đề tài Nhóm 1: 1. Tìm ra những tranh ảnh phù hợp với đề tài vệ sinh môi trường? 2. Nêu điểm khác và giống nhau của những bức tranh trên? Nhóm 3: 1. Em làm gì để bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường? 2. Em hãy nêu những nội dung em thích để vẽ tranh về môi trường? Nhóm 2: 1. Nhận xét nội dung những tranh vẽ về đề tài vệ sinh môi trường? 2. Em có nhận xét gì về: bố cục, hình vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về vệ sinh môi trường? Tiết 20: Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Nhóm 1: 1.Tranh 1,2,3 phù hợp với nội dung đề tài. 2. Giống: Đều vẽ về đề tài vệ sinh môi trường. Khác: Nội dung, màu sắc, cách thể hiện. Nhóm 2: Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu về đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường 2. Kỹ năng : HS vẽ được tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. B. PHƯƠNG PHÁP -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập, thực hành- Liên hệ thực tiễn cuộc sống C.CHUẨN BỊ: 1.GV: -Bài vẽ của học sinh về đề tài môi trường -Tranh của các hoạ sĩ -Các bước bài vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường -Tranh minh hoạ các nội dung đề tài môi trường 2.HS : giấy, chì, màu tẩy D.TIẾN HÀNH I.ổn định tổ chức (1'): Kiểm tra sĩ số II.Kiểm tra bài cũ III.Bài mới (38') 1.Đặt vấn đề : - Môi trường là tài sản chung của mọi người, là tài nguyên vô giá của nhân loại. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi người trong đó có chúng ta. 2. Triển khai bài Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài -? Hãy tìm và chọn ra những bức tranh có nội dung về môi trường ? Em hãy đặt tên cho những bức tranh 3,5,6 -GV hướng dẫn HS quan sát những tranh vẽ trên đồ dùng dạy học + Tranh 3, 5, 6 +Vệ sinh nơi cộng cộng ; bạn nhỏ của em ; trồng cây gây rừng + Bố cục: chặt chẽ hợp lí có đầy đủ mảng chính, mảng phụ ?Bố cục những bức tranh đó như thế nào ?Nhận xét về hình ảnh và hoạt động của con người trong các bức tranh đó ?Em sẽ chọn nội dung gì để thể hiện (hỏi từ 2- 3 HS) +Hình vẽ sinh động, sáng tạo,chân thực, rõ nét,hoạt động phong phú và rõ ràng +màu sắc hài hoà, hoặc rực rỡ tươi sáng tuỳ theo ý thích của người vẽ. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh ? Nêu các bước của bài vẽ tranh đề tài -GV treo bản phụ minh hoạ cách vẽ 1.Tìm bố cục 2.Vẽ hình 3. Vẽ màu ?Gv cho học sinh xem một số tranh mẫu của học sinh lớp trước * GV: Các em có thể chọn cho mình một nội dung để thể hiện Hoạt đông 3: Thực hành GV ra bài tập, học sinh vẽ bài -GV ...
— Xem thêm —
Bình luận