vẽ tranh đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè

Lượt xem: 6987
Số trang: 0
Mã số: 175990
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:26:10
Tên và tác giả của bức tranh?
kiểm tra bài cũ
Mô-na-li-da
Tranh sơn dầu của
Lê-ô-na đơ Vanh-xi
Câu2: Em hãy nêu các bước để thực hiện một bài vẽ tranh đề tài?


Bước1: Tìm bố cục (phân mảng chính, phụ)
Bước 2: Vẽ hình bằng nét khái quát
Bước 3: Vẽ chi tiết
Bước 4: Vẽ màu
Bài 31: Vẽ tranh
Đề TàI Hoạt Động trong những ngày nghỉ hè
bài mới
1
2
3
4
Câu 1: Quan sát tranh, em hãy chỉ ra đâu là tranh vẽ về đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè? Vì sao?
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Đề tài: Hoạt động trong những ngày nghỉ hè
Bài 31: Vẽ tranh
2 Tên và tác giả của bức tranh? kiểm tra bài cũ Mô-na-li-da Tranh sơn dầu của Lê-ô-na đơ Vanh-xi Câu2: Em hãy nêu các bước để thực hiện một bài vẽ tranh đề tài? Bước1: Tìm bố cục (phân mảng chính, phụ) Bước 2: Vẽ hình bằng nét khái quát Bước 3: Vẽ chi tiết Bước 4: Vẽ màu Bài 31: Vẽ tranh Đề TàI Hoạt Động trong những ngày nghỉ hè bài mới 1 2 3 4 Câu 1: Quan sát tranh, em hãy chỉ ra đâu là tranh vẽ về đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè? Vì sao? I. Tìm và chọn nội dung đề tài Đề tài: Hoạt động trong những ngày nghỉ hè Bài 31: Vẽ tranh 2
— Xem thêm —