vẽ tranh đề tài thể thao

Lượt xem: 787
Số trang: 0
Mã số: 175971
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:31:18
Thực hành.
Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4.

Nhận xét về nội dung , bố cục, hình vẽ, màu sắc của những bài vẽ trên.
Hướng dẫn về nhà

2. Chuẩn bị bài học sau
3. Thể hiện đề tài thể thao, văn nghệ qua các chất liệu khác

1. Hoàn thiện bài trên lớp Thực hành. Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4. Nhận xét về nội dung , bố cục, hình vẽ, màu sắc của những bài vẽ trên. Hướng dẫn về nhà 2. Chuẩn bị bài học sau 3. Thể hiện đề tài thể thao, văn nghệ qua các chất liệu khác 1. Hoàn thiện bài trên lớp
— Xem thêm —
Từ khóa: vẽ tranhthể thao