vẽ tranh đề tài phong cảnh

Lượt xem: 5126
Số trang: 0
Mã số: 175962
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:33:03
Những bài vẽ tranh phong cảnh quê hương của các em học sinh thực hiện. Các thầy cô có thể tham khảo trong quá trình soạn bài giảng Vẽ tranh Phong cảnh mùa hè – lớp 8, bài Vẽ tranh phong cảnh – lớp 7, hoặc bài Vẽ tranh Phong cảnh quê hương – lớp 9. Những bài vẽ tranh phong cảnh quê hương của các em học sinh thực hiện. Các thầy cô có thể tham khảo trong quá trình soạn bài giảng Vẽ tranh Phong cảnh mùa hè – lớp 8, bài Vẽ tranh phong cảnh – lớp 7, hoặc bài Vẽ tranh Phong cảnh quê hương – lớp 9.
— Xem thêm —