Ôn tập về văn bản thuyết minh

Số trang: 3
Mã số: 175863
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Tiết 84.
Ôn tập về văn bản thuyết minh
A. Mục tiêu:
1/.Kiến thức :
Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách
làm bài văn thuyết minh
2/. Kĩ năng:
-Lập ý và lập dàn bài, viết đoạn văn kĩ năng vận dụng các phương pháp
thuyết minh.
3/. Thái độ:
Giáo dục HS ý thức học tập
B. Các hoạt động dạy học:
- Kim tra bài cũ: Khi m i văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh em cần chú
ý điều gì?
- Bài học:
GV HS Nội dung cần đạt
- ng dẫn học sinh thực I. Lý thuyết:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hiện phần ôn tập thuyết
theo hệ thống câu hỏi.
SGK
1.VB thuyết minh là kiu văn bản
thông dụng trong mọi lĩnh vực đời
sống nhằm cung cấp tri thức (kiến
thức) về đặc điểm, tính chất,
nguyên nhân...
GV giao cho 4 t thảo luận,
mỗi t1 câu, sau đó đại diện
các tổ lần lượt trình bày
-Đại
diện tổ
trình
bày.
- Nhận
xét b
sung
của c hiện tượng sự vật trong t
nhiên, hi bằng phương thức
trình bày, giải thích.
2. d thuyết minh đòi hỏi tính
chất khách quan, xác thực, hữu ích
cho con người được trình y chính
xác, rõ ràng.
- GV chốt (10') 3. Muốn làm tốt i văn thuyết
minh cần phải quan sát, học tập,
ch lũy tri thức.
- Bài thuyết minh phải nêu bt được
đặc điểm bản chất, tiêu biểu của sự
vật hiện tượng.
4. Các phương pháp thuyết minh
thường đựơc sử dụng:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Nêu định nghĩa, giải thích.
- Liệt kê
- Nêu ví d
- Nêu sliệu
- So sánh
- Phân loi, phân tích.
Chia mi tổ lập ý và dàn i
một đề. Đại diện tổ, nhóm
trình bày.
GV chốt: vi mỗi đề bài
thuyết minh cthể sch
lập ý khác nhau (20').
Dn dò:
- ôn li lý thuyết
- Viết thêm một số đoạn văn
theo bài tập 2. (3đoạn)
- Son bài tiếp theo
II. Luyện tập.
Bài tập 1.
Bài tập 2.
Cho học sinh tự lựa chọn 1 trong 6
đề bài để viết đoạn văn của mình.
- Gọi khoảng 3 - 5 em đọc đoạn văn
của mình.
- GV + HS nhận xét rút kinh
nghim.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-26 07:26:58
Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh 2/. Kĩ năng: -Lập ý và lập dàn bài, viết đoạn văn kĩ năng vận dụng các phương pháp thuyết minh. 3/. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập B. Các hoạt động dạy học: - Kiểm tra bài cũ: Khi làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh em cần chú ý điều gì? Tiết 84. Ôn tập về văn bản thuyết minh A. Mục tiêu: 1/.Kiến thức : Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh 2/. Kĩ năng: -Lập ý và lập dàn bài, viết đoạn văn kĩ năng vận dụng các phương pháp thuyết minh. 3/. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập B. Các hoạt động dạy học: - Kiểm tra bài cũ: Khi làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh em cần chú ý điều gì? - Bài học: GV HS Nội dung cần đạt - Hướng dẫn học sinh thực I. Lý thuyết: hiện phần ôn tập lý thuyết theo hệ thống câu hỏi. SGK 1.VB thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức (kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân... GV giao cho 4 tổ thảo luận, mỗi tổ 1 câu, sau đó đại diện các tổ lần lượt trình bày -Đại diện tổ trình bày. - Nhận xét bổ sung của các hiện tượng sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giải thích. 2. Ví dụ thuyết minh đòi hỏi tính chất khách quan, xác thực, hữu ích cho con người được trình bày chính xác, rõ ràng. - GV chốt (10') 3. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh cần phải quan sát, học tập, tích lũy tri thức. - Bài thuyết minh phải nêu bật được đặc điểm bản chất, tiêu biểu của sự vật hiện tượng. 4. Các phương pháp thuyết minh thường đựơc sử dụng: - Nêu định nghĩa, giải thích. - Liệt kê - Nêu ví dụ - Nêu số liệu - So sánh - Phân loại, phân tích. Chia mỗi tổ lập ý và dàn bài một đề. Đại diện tổ, nhó m trình bày. GV chốt: với mỗi đề bài thuyết minh cụ thể sẽ có cách lập ý khác nhau (20'). Dặn dò: - ôn lại lý thuyết - Viết thêm một số đoạn văn theo bài tập 2. (3đoạn) - Soạn bài tiếp theo II. Luyện tập. Bài tập 1. Bài tập 2. Cho học sinh tự lựa chọn 1 trong 6 đề bài để viết đoạn văn của mình. - Gọi khoảng 3 - 5 em đọc đoạn văn của mình. - GV + HS nhận xét rút kinh nghiệm.
— Xem thêm —
Bình luận