trang trí hình vuông

Số trang: 7
Mã số: 175725
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 15:16:57
I/ Mục tiêu : Hs hiểu các cách sắp xếp họa tiết và sử dụng màu sắc khác nhau trong hình vuông, hs biết cách trang trí hình vuông, trang rí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích II/Chuẩn bị : Một số đồ vật coa trang trí hình vuông như khănvuoong , khăn trải bàn, gạch hoa một số bài trang trí của hs năm trước- hình gọi ý cách trang trí hình vuông III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: quan sát nhận xét Giáo viên cho hs xem một số bài trang trí hình vuông để hs thấy có nhiều cách trang trí qua cách sắp xếp họa tiết và vẽ màu . Các hình này có đặc điểm gì giống và khác nhau? (Giống : Đều là những hình vuông-Khác : Cách trang trí họa tiết, cách vẽ họa tiết và màu sắc khác nhau.) TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC. - HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng. - HS biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông. - HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm. II) CHUẨN BỊ. 1 Đồ dùng dạy - học a Giáo viên. - Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp, khay, thảm, khăn vuông gạch men,… - Một vài bài trang trí hình vuông và cái thảm( có cạnh là 20 cm – 25 cm) - Một số bài trang trí hình vuông của HS (lựa chọn các bài làm đúng và các bài làm chưa đẹp đẻ so sánh). - Hình minh hoạ các cách sắp xếp trong hình vuông ( phóng to hay vẽ lên bảng). - Hình minh hoạ trong sách giáo khoa và ĐDDH MT 6. b) Học sinh. Giấy vẽ , bút chì , thước kẻ , com pa , màu… 2 Phương pháp dạy – học - Phương pháp trực quan và quan sát. - Trao đổi , vấn đáp. III) TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp. 5 phút 2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng học tập. 3 Nội dung bài mới : A – HOẠT ĐỘNG I : Quan sát và nhận xét: TG Hđ của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung 5’ - GV cho HS xem một số hình trang trí hình vuông ứng dụng: viên gạch hoa, cái khay, cái khăn và một vài bài trang trí hình vuông cơ bản. - Em hãy quan sát và suy nghĩ xem để thấy được sự giống HS nghe giảng và quan sát theo hướng dẫn của GV và trả lời. Trang trí đối xứng và trang trí có nhiều mảng hình hoạ tiết I : Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - MÉu vËt: viªn g¹ch hoa, c¸i khay, c¸i kh¨n, bµi trang trÝ h×nh vu«ng c¬ nhau và khác nhau của cách trang trí hình vuông ntn? Cách sắp xếp hoạ tiết và màu sắc trong các kiểu trang trí đó ntn? - HS nhận ra sự khác nhau về bố cục, hình vẽ, màu sắc giữa trang trí ứng dụng và trang trí cơ bản, đồng thời cảm thụ được vẻ đẹp của chúng. - GV cho HS xem bài trang trí hình vẽ cơ bản và đặt câu hỏi. Em có nhận xét gì về những bài trang trí hình vẽ trên? vẽ bố cục và màu sắc của chúng. Các hình hoạ tiết giống nhau thể hiện ntn? Về hình vẽ và và màu sắc... HS quan sát bài trang trí hình vuông cơ bản và trả lời câu hỏi. Mỗi bài được thể hiện hình mảng hoạ tiết và màu sắc khác nhau… - Các hình giống nhau vẽ bằng nhau. - Các hình giống nhau tô màu như nhau. b¶n. - GV chän mét sè mÉu vËt ®Ñp vµ mét sè bµi trang trÝ ®Ñp vÏ trang trÝ h×nh vu«ng c¬ b¶n ®Ó HS quan s¸t. - GV treo bµi vÏ ®Ñp vµ chØ ra cho HS thÊy ®­îc c¸ch trang trÝ vµ mµu s¾c ®Ñp trong bµi vÏ. KÕt luËn: trang trÝ h×nh màu sắc. vu«ng c¬ b¶n cÇn kÎ c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ ho¹ tiÕt vµ t« mµu cho ®Òu nhau. B – HOẠT ĐỘNG II: Cách trang trí hình vuông cơ bản 5’ - GV cho HS nhắc lại cách sắp xếp trong trang trí và nhắc lại các bước vẽ bài trang trí. - Treo một số hình vuông trang trí đẹp. - GV treo các bước vẽ trang trí hình vẽ hoặc vẽ trực tiếp lên bảng. Chú ý : + màu nền đậm thì HS nhắc lại cách sắp xếp trong trang trí và các bước vẽ bài trang trí. B1 - Tìm bố cục. . Kẻ các trục đối xứng. . Tìm mạng chính phụ. B2 – vẽ hoạ tiết vào các mảng cho phù hợp. B3 – Tìm đậm nhạt II) Cách trang trí hình vuông cơ bản: B1 -Tìm bố cục. B2 - Tìm hoạ tiết. hoạ tiết sáng. + xen kẽ màu trung gian. Giữ hai màu tương phản, màu bổ túc đặt cạnh nhau. bằng bút chì. B4 – ...
— Xem thêm —
Bình luận