TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Số trang: 4
Mã số: 175207
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-16 11:54:21
TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối liên quan giữa phép phân tích và tổng...   TIẾT 95 : LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP A. Mục tiêu cần đạt Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối liên quan giữa phép phân tích và tổng hợp. Bài tập 3. Vai trò của 2 phép này trong bài văn NL. 2. Giới thiệu bài : Vai trò của tiết luyện tập D. Tiến trình các hoạt động Hoạt động của giáo viên - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1. Hs đọc đoạn văn a. Hs thảo luận : Tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng ntn trong đoạn văn a ? I. Đọc, nhận dạng, đánh giá. Bài 1. a. * tác giả phân tích : cái hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài - Hay ở các điệu xanh - Hay ở ~ cử động - Hay ở các vần thơ. Hs đọc đoạn văn b. Tác giả vận dụng phép lập luận nào và vận dụng ntn ? Hs thảo luận nhóm 4 và trình bày. Gv chốt lại đáp án Hoạt động 2. Hs đọc bài 2. Thảo luận nhóm 4 bạn : 5/ - Thế nào là học qua loa đối phó - Phân tích bản chất của lối học đối phó và nêu lên ~ tác hại của nó. chỉ học gạo học thuộc lòng ← - Hay ở các chữ không non ép. b.Tác giả dùng phép phân tích : nguyên nhân sự thành đạt. * Trình tự phân tích. - Đoạn một : nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt - Đoạn hai : phân tích từng quan niệm đúng sai về các ng.nhân khách quan. + Gặp thời – nếu chủ quan + Do hoàn cảnh bức bách – nhưng không có chí. + Do điều kiện học tập – nhưng mải chơi + Do tài năng – nhưng k0 được phát huy → Bác bỏ các nguyên nhân khách quan → Khẳng định vai trò của ng. nhân chủ quan. II. Thực hành phân tích một vấn đề. Bài 2. Phân tích vấn đề học đối phó. * Bản chất : - Không lấy việc học tập trau dồi mở mang kiến thức làm mục đích chính. - Học bị động không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, thi cử - Học hình thức không đi sâu vào thực chất kiến thức cơ bản một cách máy móc Gv nêu vấn đề : vì sao mọi người đều phải đọc sách dựa vào VB “Bàn về...” Hs thảo luận, lập dàn ý vào giấy * Gv nhấn : Đọc sách là vô cùng cần thiết nhưng cũng phải biết chọn sách và biết cách đọc thì mới có hiệu quả. của bài học * Tác hại : - Đ/v bản thân → K0 hứng thú, sinh chán nản mệt mỏi hiệu quả thấp. - Đ/v xã hội → Dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch, trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt như kinh tế, tư tưởng, đạo đức, lối sống... Bài 3. Phân tích lý do khiến mọi người phải đọc sách. - Sách là kho tri thức của nhân loại được đúc kết từ hàng nghìn năm nay (Vì tác dụng của sách) - Con người ai cũng muốn tiến bộ, mà muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sách để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm (vì nhu cầu tiến bộ của con người) K0 đọc sẽ bị lạc hậu. - Đọc sách mang lại cho ta hiểu biết kiến thức về chuyên môn, về mọi lĩnh vực, giúp ta có thái độ khiêm tốn và ý chí cao trong học tập. (Vì ích lợi của việc đọc sách.) Bài 4. * Tổng hợp tác hại của lối học đối phó Học đối phó là lối học bị động, hình thức, không lấy việc Tổng hợp ~ điều đã phân tích về việc đọc sách. học làm mục đích chính. Lối học đó chẳng những làm cho người học mệt mỏi mà còn không tạo ra được ~ nhân tài đích thực cho đ/n. * Tóm lại muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn ~ sách quan trọng nhất mà đọc cho kỹ, đồng thời chú trọng đọc rộng thích đáng, để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu. E. Củng cố – dặn dò : - Phép phân tích – tổng hợp - CBB “ Tiếng nói của văn nghệ
— Xem thêm —
Bình luận