VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI

Lượt xem: 2431
Số trang: 0
Mã số: 174659
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-14 03:55:21
A. Mục tiêu cần đạt.
- Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi
kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích.
- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích.
- Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch.
- B. Phương tiện thực hiện.
- SGK - SGV Ngữ văn 11.
- Giáo án.
- Máy chiếu.
C. Cách thức tiến hành.
- Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm . Phân tích, bình luận, trao đổi thảo
luận nhóm.
- Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn.
D. Tiến trình giờ học.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Vở soạn văn. Bài tập về nhà.
3. Bài mới. A. Mục tiêu cần đạt. - Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích. - Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch. - B. Phương tiện thực hiện. - SGK - SGV Ngữ văn 11. - Giáo án. - Máy chiếu. C. Cách thức tiến hành. - Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm . Phân tích, bình luận, trao đổi thảo luận nhóm. - Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn. D. Tiến trình giờ học. 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Vở soạn văn. Bài tập về nhà. 3. Bài mới.
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu