Đề thi tiếng Anh trình độ B 2003-2006

Lượt xem: 309
Số trang: 0
Mã số: 174137
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-14 07:55:14
Translate the following sentences into English.
1. tôi hơn em trai tôi 8 tuổi. nó nhỏ tuổi quá chưa đi học được
..................
2. chúng tôi đã quen với việc đi bộ đến trường
..................
3. anh ta có thể nói tiếng anh lưu loát như người anh chính cống
.............. Translate the following sentences into English. 1. tôi hơn em trai tôi 8 tuổi. nó nhỏ tuổi quá chưa đi học được .................. 2. chúng tôi đã quen với việc đi bộ đến trường .................. 3. anh ta có thể nói tiếng anh lưu loát như người anh chính cống ..............
— Xem thêm —
Từ khóa: đề thibằng b