ĐỀ : Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.

Lượt xem: 11948
Số trang: 0
Mã số: 173290
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-19 17:00:48
ĐỀ : Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.
Người vợ nhặt trong tác phẩm là con số không tròn trĩnh: không tên tuổi, không quê

hương, không quá khứ. Từ đầu đến cuối tác phẩm cô chỉ được gọi là: cô ả, thị, người đàn

bà … Quá khứ mà chị ta có cũng chỉ là một lần chọc ghẹo với Tràng và “thị liếc...
  ĐỀ : Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân. Người vợ nhặt trong tác phẩm là con số không tròn trĩnh: không tên tuổi, không quê hương, không quá khứ. Từ đầu đến cuối tác phẩm cô chỉ được gọi là: cô ả, thị, người đàn bà … Quá khứ mà chị ta có cũng chỉ là một lần chọc ghẹo với Tràng và “thị liếc...  
— Xem thêm —