Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ

Lượt xem: 796
Số trang: 91
Mã số: 173
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 91
Sao chép
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Khoa Kinh Tế và Quản Lý
LỜI MỞ ĐẦU
Những người quản trong các Công ty nói chung trong các Doanh
nghiệp nói riêng muốn thành đạt phải: đội ngũ công nhân viên nghiệp vụ
giỏi, giàu m huyết, yêu nghề, ý thức tổ chức, kỷ luật trách nhiệm cao.
Đó là những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển
của Công ty và của chính đơn vị mình.
Chúng ta khẳng định: Quản nhân lực vừa khoa học vừa nghệ thuật.
đã khoa học đòi hỏi phải độ chính xác cao, là nghệ thuật phải đòi hỏi
sự kéo léo, tế nhị sự tinh tế. các nước nền khoa học phát triển hay nói
cách khác những nước phát triển, môn khoa học quản tr nhân lực đã phát
triển từ rất lâu, song đối với nước ta môn học này còn rất mới mẻ.
Trong thời gian nước ta thực hiện nền kinh tế tập trung, các Doanh nghiệp
đều tiến hành sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đưa xuống, không
chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Khi chuyển sang chế thị trường sự điều tiết của nhà nước, t bộ máy
quản lý Doanh nghiệp của các Công ty bộc lộ nhiền vấn đề như: Quá cồng kềnh,
trình độ quản còn hạn chế, nhân viên không đủ năng lực làm việc, thiếu tinh
thần làm việc, ý thức kỷ luật trong lao động không được cao......
Thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật đường sắt em
nhận thấy công tác đánh giá nhân viên chưa được tốt nên em chọn đề tài đánh
giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên tại Công ty xuất nhập khẩu
cung ứng thiết bị vật tư đường sắt làm đề tài tốt nghiệp.
Theo kinh nghiệm của một số nước phát triển như: Anh, Pháp, Mỹ đặc biệt
là Nhật Bảnbộ máy quảngọn nhẹhoạt động có hiệu quả rất cao. Để
điều kiện củng cố các kiến thức về công tác quản nhân lực trong quá trình
học tập giải quyết những yêu cầu thực tế trong Doanh nghiệp, tôi chọn đề tài
tốt nghiệp ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vậtđường sắt:"Nghiên
cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hình của cán bộ nhân viên Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật
đường sắt "
Nội dung gồm:
Lời mở đầu
Phần I: sở luận về đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ,
nhân viên
I - Tổng quát về đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân
viên
I.1 Khái niệm
I.2 Yêu cầu của đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên
I.3 Ý nghĩa của việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên
II. Hình thức đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên
II.1 Khái niệm về hệ thống đánh giá
II.2 Hình thức.
II.3 Các phương pháp đánh giá
Phần II: Giới thiệu Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật đường
sắt và công tác đánh giá nhân viên
A - Giới thiệu Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
I.1 lược quá trình hình thành phát triển của Công ty xuất nhập khẩu
cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
I.2 Chức năng, nhiêm vụ, cấu tổ chức, mặt hàng kinh doanh, thị trường
kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị
vật tư đường sắt
II - Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu
cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
II.1 Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
II.2 Phân tích tình hình tài chính của Công ty
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Khoa Kinh Tế và Quản Lý
B - Công tác đánh giá tình hình thực hiện công việc của Công ty xuất nhập
khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
I. Thực trạng của công tác đánh giá thực hiện công việc của Công ty xuất
nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
I.1 Đối tượng đánh giá hàng tháng và xét thưởng hoàn thành nhiệm vụ
I.2 Những căn cứ và điều kiện đánh giá xét thưởng CBCNV
I.3 Tiêu chuẩn cụ thể để cho điểm, trừ điểm các chỉ tiêu cụ thể
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc ở Công
ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực hiện công việc của
cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
I Tổ chức công tác đánh giá thực hiện trong Công ty
I.1 Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện trong Công ty
I.2 Tổ chức quá trình đánh giá cụ thể
II. Xây dựng phương án đánh giá mới.
II.1 Phân định sự đánh giá
II.2 Lựa chọn thời điểm đánh giá
II.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán
bộ nhân viên Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
II.4 Các bước tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc trong Công ty
xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt
III Áp dụng đánh giá thực hiện công việc của cán bộ nhân viên Công ty
III.1 Trưởng phòng
III.2 Cán bộ văn phòng
III.3 Nhân viên kế toán
III.4 Nhân viên phụ trách văn phòng phẩm
III.5 Nhân viên bảo vệ
Kết luận.
3
Tải xuống 5,000₫ (91 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-10 07:37:50
LỜIMỞĐẦU Những người quản lý trong các Công ty nói chung và trong các Doanh nghiệp nói riêng muốn thành đạt phải: Cóđội ngũ công nhân viên có nghiệp vụ giỏi, giàu tâm huyết, yêu nghề, cóý thức tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm cao. Đó là những yếu tố quan trọng cóý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty và của chính đơn vị mình. Chúng ta khẳng định: Quản lý nhân lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Màđã là khoa học đòi hỏi phải cóđộ chính xác cao, là nghệ thuật phải đòi hỏi sự kéo léo, tế nhị và sự tinh tế. Ở các nước có nền khoa học phát triển hay nói cách khác làở những nước phát triển, môn khoa học quản trị nhân lực đã phát triển từ rất lâu, song đối với nước ta môn học này còn rất mới mẻ. Trong thời gian nước ta thực hiện nền kinh tế tập trung, các Doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch mà nhà nước đưa xuống, không chủđộng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi chuyển sang cơ chế thị trường có sựđiều tiết của nhà nước, thì bộ máy quản lý Doanh nghiệp của các Công ty bộc lộ nhiền vấn đề như: Quá cồng kềnh, trình độ quản lý còn hạn chế, nhân viên không đủ năng lực làm việc, thiếu tinh thần làm việc, ý thức kỷ luật trong lao động không được cao Thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt em nhận thấy công tác đánh giá nhân viên chưa được tốt nên em chọn đề tài đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên tại Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt làm đề tài tốt nghiệp. Theo kinh nghiệm của một số nước phát triển như: Anh, Pháp, Mỹđặc biệt là Nhật Bản có bộ máy quản lý gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả rất cao. Để cóđiều kiện củng cố các kiến thức về công tác quản lý nhân lực trong quá trình học tập và giải quyết những yêu cầu thực tế trong Doanh nghiệp, tôi chọn đề tài tốt nghiệp ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt:\"Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt \" Nội dung gồm: Lời mởđầu Phần I: Cơ sở lý luận vềđánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên I - Tổng quát vềđánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên I.1 Khái niệm I.2 Yêu cầu của đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên I.3 Ý nghĩa của việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên II. Hình thức đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ, nhân viên II.1 Khái niệm về hệ thống đánh giá II.2 Hình thức. II.3 Các phương pháp đánh giá Phần II: Giới thiệu Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt và công tác đánh giá nhân viên A - Giới thiệu Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty I.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt I.2 Chức năng, nhiêm vụ, cơ cấu tổ chức, mặt hàng kinh doanh, thị trường kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt II - Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt II.1 Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty II.2 Phân tích tình hình tài chính của Công ty B - Công tác đánh giá tình hình thực hiện công việc của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt I. Thực trạng của công tác đánh giá thực hiện công việc của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt I.1 Đối tượng đánh giá hàng tháng và xét thưởng hoàn thành nhiệm vụ I.2 Những căn cứ vàđiều kiện đánh giá xét thưởng CBCNV I.3 Tiêu chuẩn cụ thểđể cho điểm, trừđiểm các chỉ tiêu cụ thể II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt Phần III: Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt I Tổ chức công tác đánh giá thực hiện trong Công ty I.1 Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện trong Công ty I.2 Tổ chức quá trình đánh giá cụ thể II. Xây dựng phương án đánh giá mới. II.1 Phân định sựđánh giá II.2 Lựa chọn thời điểm đánh giá II.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ nhân viên Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt II.4 Các bước tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc trong Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tưđường sắt III Áp dụng đánh giá thực hiện công việc của cán bộ nhân viên Công ty III.1 Trưởng phòng III.2 Cán bộ văn phòng III.3 Nhân viên kế toán III.4 Nhân viên phụ trách văn phòng phẩm III.5 Nhân viên bảo vệ Kết luận.
— Xem thêm —
Bình luận