Hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình cắm hoa ngày 8/3 và 20/10 .

Số trang: 12
Mã số: 172778
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Hướng dn cm hoa ngh thut và thuyết trình
cm hoa ngày 8/3 và 20/10
Cm hoa là mt b môn ngh thut vn dĩ mang hai tínhch và trường phái khác
nhau, đó là trường phái Châu Âu và trường phái Nht Bn. Bình hoa theo trường
phái Châu Âu t rc r nhiu hoa và màu sc thì có th phong phú nhiu màu
hoc ch trang trng mt màu. Còn bình hoa theo phong cách Nht Bn t thường
đi đôi vớinh khô hoặc cành lá để tạo đường nét, li cm ít hoa hơn nhưng cô
đọng và súc tích. cm hoa mang li s hài hoà, tươi đẹp trong công vic trang trí
làm cho các khong không gian tr nên va lng ly, va trang trng vi các bình
hoa xinh xn. Ngh thut kết hp gia các công c cm hoa như bình và cành k
(hoc si, vt trang trí, khay,…), cùng vi s phi hợp đồng điu gia các loi hoa,
lá màu sc là mt công việc đòi hi phi có s hiu biết tinh tế, s khéo léo
cùng vi nim đam mê ngh thut . Khi cm mt bình hoa, người cm hoa phi
biết chn la gia các loi hoa và màu sc, hoa nào s thích hp vi bình nào, s đi
hoa như thế nào vi lá, có cn phi kết hp vinh khô không và cui cùng là s
để v trí nào cho p hp. Mi loi hoa đều có một nét đẹp riêng, mt s phi
hợp ăn ý nhịp nhàng s làm cho bình hoa tr nên xinh đẹp mt cách hài hoà và t
nhiên.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cũng như những bn ngh thuật khác như hội ho hoc âm nhc, cm hoa
mang li s tgin và nim vui trong tâm hn. Ngm nhìn bình hoa đep, bạn s
cm thy rt thoi mái, d chu ging như đã trút b đi được nhng gánh nng ca
m hn. Ngh thut cm hoa cũng thế, luôn mang li s an vui và thư giản trong
m hồn.Tuy nhiên, để cm được mt bình hoa đẹp d thi trong ngày 8/3 hoc
20/10 có ý nghĩa và viết được mt bài thuyết trình đầy sc thuyết phc th hin
được ý tưởng ca mình mun chia s vi người khác là một điu không đơn gin
nhưng cũng không nói là quá khó,nhiu bn n đã lúng túng khi viết thuyết
trình,để to giúp các bn viết được mt bài thuyết trình,tôi xin nêu một vài hướng
dẫn căn bản ( Có minh ho) nhm chia s vic bn n mt vài yêu cu khi viết
thuyết trình.Chúc bn cm được 1 bình hoa tuyt vi.
Mt s kĩ năng cần chú ý khi thuyết trình:
I / S HI HP :
1 . Biu hin c th :Mân mê qun áo , vut tóc
Tng hng _ liên tc
Toát m hôi , run tay
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nói gấp gáp , run run , không điễn đạt được ý chính
2. Chế ng s hi hp :Kim soát phn ng của cơ th .
C gim bt s * Nhy Cm * vi * S Đe Dọa * ( Tht ra nó chng quan trng
như bạn nghĩ )
Trau di k năng thuyết trình .
3. Phương thức đối phó :Cho mình thêm thời gian : Đi vài mét đến v trí din
thuyết + Dành vài giây để sp xếp giy t trước khi bắt đầu .
Nm cht bàn tay ri t t th lng ( Làm nhiu ln ) .
Tp kim soát hơi thở và ging nói .
Hc vài k thuật thư giãn .
Thc hànhng nhiung tt .
Chun b thật chu đáo .
Ngh ngơi tc ngày thuyết trình .
mt sm để kim tra và thích nghi mi th .
Ăn mặc lch s , phù hp bi cnh .
Gây thin cm vi BGK
II/CÁC BƯỚC CHUN B :
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-20 16:15:55
Hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình cắm hoa ngày 8/3 và 20/10 Cắm hoa là một bộ môn nghệ thuật vốn dĩ mang hai tính cách và trường phái khác nhau, đó là trường phái Châu Âu và trường phái Nhật Bản. Bình hoa theo trường phái Châu Âu thì rực rỡ nhiều hoa và màu sắc thì có thể phong phú nhiều màu hoặc chỉ trang trọng một màu. Còn bình hoa theo phong cách Nhật Bản thì thường đi đôi với cành khô hoặc cành lá để tạo đường nét, lối cắm ít hoa hơn nhưng cô đọng và súc tích. cắm hoa mang lại sự hài hoà, tươi đẹp trong công việc trang trí làm cho các khoảng không gian trở nên vừa lộng lẩy, vừa trang trọng với các bình hoa xinh xắn. Nghệ thuật kết hợp giữa các công cụ cắm hoa như bình và cành khô (hoặc sỏi, vật trang trí, khay,…), cùng với sự phối hợp đồng điệu giữa các loại hoa, lá và màu sắc là một công việc đòi hỏi phải có sự hiểu biết tinh tế, sự khéo léo cùng với niềm đam mê nghệ thuật . Khi cắm một bình hoa, người cắm hoa phải biết chọn lựa giữa các loại hoa và màu sắc, hoa nào sẽ thích hợp với bình nào, sẽ đi  Hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật và thuyết trình cắm hoa ngày 8/3 và 20/10 Cắm hoa là một bộ môn nghệ thuật vốn dĩ mang hai tính cách và trường phái khác nhau, đó là trường phái Châu Âu và trường phái Nhật Bản. Bình hoa theo trường phái Châu Âu thì rực rỡ nhiều hoa và màu sắc thì có thể phong phú nhiều màu hoặc chỉ trang trọng một màu. Còn bình hoa theo phong cách Nhật Bản thì thường đi đôi với cành khô hoặc cành lá để tạo đường nét, lối cắm ít hoa hơn nhưng cô đọng và súc tích. cắm hoa mang lại sự hài hoà, tươi đẹp trong công việc trang trí làm cho các khoảng không gian trở nên vừa lộng lẩy, vừa trang trọng với các bình hoa xinh xắn. Nghệ thuật kết hợp giữa các công cụ cắm hoa như bình và cành khô (hoặc sỏi, vật trang trí, khay,…), cùng với sự phối hợp đồng điệu giữa các loại hoa, lá và màu sắc là một công việc đòi hỏi phải có sự hiểu biết tinh tế, sự khéo léo cùng với niềm đam mê nghệ thuật . Khi cắm một bình hoa, người cắm hoa phải biết chọn lựa giữa các loại hoa và màu sắc, hoa nào sẽ thích hợp với bình nào, sẽ đi hoa như thế nào với lá, có cần phải kết hợp với cành khô không và cuối cùng là sẽ để ở vị trí nào cho phù hợp. Mỗi loại hoa đều có một nét đẹp riêng, một sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng sẽ làm cho bình hoa trở nên xinh đẹp một cách hài hoà và tự nhiên. Cũng như những bộ môn nghệ thuật khác như hội hoạ hoặc âm nhạc, cắm hoa mang lại sự thư giản và niềm vui trong tâm hồn. Ngắm nhìn bình hoa đep, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu giống như đã trút bỏ đi được những gánh nặng của tâm hồn. Nghệ thuật cắm hoa cũng thế, luôn mang lại sự an vui và thư giản trong tâm hồn.Tuy nhiên, để cắm được một bình hoa đẹp dự thi trong ngày 8/3 hoặc 20/10 có ý nghĩa và viết được một bài thuyết trình đầy sức thuyết phục thể hiện được ý tưởng của mình muốn chia sẻ với người khác là một điều không đơn giản nhưng cũng không nói là quá khó,nhiều bạn nữ đã lúng túng khi viết thuyết trình,để tạo giúp các bạn viết được một bài thuyết trình,tôi xin nêu một vài hướng dẫn căn bản ( Có minh hoạ) nhằm chia sẻ với các bạn nữ một vài yêu cầu khi viết thuyết trình.Chúc bạn cắm được 1 bình hoa tuyệt vời. Một số kĩ năng cần chú ý khi thuyết trình: I / SỰ HỒI HỘP : 1 . Biểu hiện cụ thể :Mân mê quần áo , vuốt tóc Tằng hắng _ liên tục Toát mồ hôi , run tay Nói gấp gáp , run run , không điễn đạt được ý chính 2. Chế ngự sự hồi hộp :Kiểm soát phản ứng của cơ thể . Cố giảm bớt sự * Nhạy Cảm * với * Sự Đe Dọa * ( Thật ra nó chẳng quan trọng như bạn nghĩ ) Trau dồi kỹ năng thuyết trình . 3. Phương thức đối phó :Cho mình thêm thời gian : Đi vài mét đến vị trí diễn thuyết + Dành vài giây để sắp xếp giấy tờ trước khi bắt đầu . Nắm chặt bàn tay rồi từ từ thả lỏng ( Làm nhiều lần ) . Tập kiểm soát hơi thở và giọng nói . Học vài kỹ thuật thư giãn . Thực hành càng nhiều càng tốt . Chuẩn bị thật chu đáo . Nghỉ ngơi trước ngày thuyết trình . Có mặt sớm để kiểm tra và thích nghi mọi thứ . Ăn mặc lịch sự , phù hợp bối cảnh . Gây thiện cảm với BGK II/CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ : 1/Xác định mục tiêu : Lý do bài thuyết trình là gì ? Người nghe là những ai ? Thuyết trình ở đâu...? 2/ Xác định những ý chính :Quyết định những ý chính nào cần chuyển tải để đạt được mục tiêu của mình 3 /Tìm cấu trúc hợp lýhần mở đầu - Giới thiệu . Phần giữa - Phần chính . Phần cuối - Tóm tắt và kết luận 4/Chuẩn bị các ghi chúhác thảo ngắn gọn những gì muốn nói để không bỏ sót ý . Ghi vắn ...
— Xem thêm —
Bình luận