Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học/ luận văn tốt nghiệp

Lượt xem: 1
Số trang: 0
Mã số: 172629
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 2,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-21 13:13:12
·    Đề tài nghiên cứu thú vị và hợp lý;
·    Học viên có khả năng hoàn thành tốt nghiên cứu.

Thông thường, chỉ cần đọc phần mở đầu của 1 nghiên cứu khoa học là đã có thể đánh giá được trình độ của người viết, vì vậy học viên cần đầu tư thời gian thích đáng cho phần mở đầu.

Các nội dung trong nghiên cứu:
1.    Tên đề tài. Càng cụ thể càng tốt.
2.    Phần mở đầu:

2.1 Giới thiệu lý do chọn đề tài: Tính chất hợp lý của nghiên cứu, nêu rõ ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề nói chung, đối với tổ chức/doanh nghiệp và đối với cá nhân học viên nói riêng.
·    Đề tài nghiên cứu thú vị và hợp lý; ·    Học viên có khả năng hoàn thành tốt nghiên cứu. Thông thường, chỉ cần đọc phần mở đầu của 1 nghiên cứu khoa học là đã có thể đánh giá được trình độ của người viết, vì vậy học viên cần đầu tư thời gian thích đáng cho phần mở đầu. Các nội dung trong nghiên cứu: 1.    Tên đề tài. Càng cụ thể càng tốt. 2.    Phần mở đầu: 2.1 Giới thiệu lý do chọn đề tài: Tính chất hợp lý của nghiên cứu, nêu rõ ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề nói chung, đối với tổ chức/doanh nghiệp và đối với cá nhân học viên nói riêng.
— Xem thêm —