Phân tích cái tôi trong Hầu trời của Tản Đà (vh)

Lượt xem: 1299
Số trang: 0
Mã số: 169997
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-16 08:42:03
Nghe Tản Đà ngâm thơ xong, trời sướng quá khen cho 1 tràng nức nở:Trời lại phê cho: "Văn thật tuyệt!
Văn trần được thế chắc có ít!
Nhời văn chuốt đẹp như sao băng!
Khí văn hùng mạnh như mây chuyển!Êm như gió thoảng! Tinh như sương!
Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết! Nghe Tản Đà ngâm thơ xong, trời sướng quá khen cho 1 tràng nức nở:Trời lại phê cho: "Văn thật tuyệt! Văn trần được thế chắc có ít! Nhời văn chuốt đẹp như sao băng! Khí văn hùng mạnh như mây chuyển!Êm như gió thoảng! Tinh như sương! Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết!
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu