Phân tích cái tôi trong Hầu trời của Tản Đà (vh)

Số trang: 3
Mã số: 169997
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Phân tích cái 'tôi' trong Hu tri ca Tản Đà
Phân tích cái tôi trong bài này bn nên chú ý những đoạn t ca ngi mình ca Tn
Đà, ca ngợi nhưng không hợm hĩnh, đọc ging như là ông đang đùa giỡn. Và
chính những đon ca ngi, những đoạn "chảnh" đó cũng có giá tr ngh thut rt
cao.
Như khi kể v ông tri lúc nghe Tản Đà ngâm thơ có my câu:
- "Tri nghe h gii ai ngâm nga,
Tiếng ngâm vang c sông Ngân Hà!
Làm Tri mt ng, Trời đương mắng
Có hay lên đọc, Tri nghe qua".
S khiêm tn ca Tản Đà lại pha cái ý đùa gin, ngo mn:
"Văn chương nào có hay cho lm
Trời đã sai gi thi phi lên."
Nghe Tản Đà ngâm thơ xong, trời sướng quá khen cho 1 tràng nc n:
Tri li phê cho: "Văn thật tuyt!
Văn trần được thế chc có ít!
Nhời văn chuốt đẹp như sao băng!
Khí văn hùng mạnh như mây chuyển!
Êm như gió thoảng! Tinh như sương!
Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết!
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chẳng hay văn sĩ tên h gì?
Người phương nào, ta chưa biết".
Ông t khen mình k cũng không quá, giai điệu đoạn này đúng là có cái khí "hùng
mạnh như mây chuyn"
Tiếp theo, Tản Đà tự xưng tên ra, như vậy cũng là 1 cái ngông trong văn chương:
"- "D, bm ly Trời con xin thưa
Con tên Khc Hiếu h Nguyn
Quê Á Châu vĐịa cu
Sông Đà núi Tản nước Nam Vit".
Nhưng nổi tiếng nhất là đoạn t s của ông được viết theo vn trắc, âm điệu to
cho người ta cm giác va là nhng li than vãn va là nhng li giỡn chơi, đúng
vi phong cách ca 1 v "trích tiên":
- "Bm Tri, cnh con thc nghèo k
Trần gian thước đất cũng không có
Nh Trời năm xưa học ít nhiu
Vn liếng còn mt bụng văn đó.
Giấy người mực nời thuê người in
Mướn cửa hàng người bán phường ph.
Văn chương hạ gii rẻ như bèo
Kiếm được đồng lãi thc rt khó.
Trong bài này Tản Đà cũng có nhn mình là "trích tiên", xung trn làm vic dy
đời cho nhân loi.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Để ý những đoạn trên để thy Tản Đà vừa kiêu va ngạo, nhưng lại thích đùa bỡn
vi mi chuyn, k c chuyện nghèo kvà đùa giỡn c vi ông tri.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-16 08:42:03
Nghe Tản Đà ngâm thơ xong, trời sướng quá khen cho 1 tràng nức nở:Trời lại phê cho: "Văn thật tuyệt! Văn trần được thế chắc có ít! Nhời văn chuốt đẹp như sao băng! Khí văn hùng mạnh như mây chuyển!Êm như gió thoảng! Tinh như sương! Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết! Phân tích cái 'tôi' trong Hầu trời của Tản Đà Phân tích cái tôi trong bài này bạn nên chú ý những đoạn tự ca ngợi mình của Tản Đà, ca ngợi nhưng không hợm hĩnh, đọc giống như là ông đang đùa giỡn. Và chính những đoạn ca ngợi, những đoạn "chảnh" đó cũng có giá trị nghệ thuật rất cao. Như khi kể về ông trời lúc nghe Tản Đà ngâm thơ có mấy câu: - "Trời nghe hạ giới ai ngâm nga, Tiếng ngâm vang cả sông Ngân Hà! Làm Trời mất ngủ, Trời đương mắng Có hay lên đọc, Trời nghe qua". Sự khiêm tốn của Tản Đà lại pha cái ý đùa giỡn, ngạo mạn: "Văn chương nào có hay cho lắm Trời đã sai gọi thời phải lên." Nghe Tản Đà ngâm thơ xong, trời sướng quá khen cho 1 tràng nức nở: Trời lại phê cho: "Văn thật tuyệt! Văn trần được thế chắc có ít! Nhời văn chuốt đẹp như sao băng! Khí văn hùng mạnh như mây chuyển! Êm như gió thoảng! Tinh như sương! Đầm như mưa sa, lạnh như tuyết! Chẳng hay văn sĩ tên họ gì? Người ở phương nào, ta chưa biết". Ông tự khen mình kể cũng không quá, giai điệu đoạn này đúng là có cái khí "hùng mạnh như mây chuyển" Tiếp theo, Tản Đà tự xưng tên ra, như vậy cũng là 1 cái ngông trong văn chương: "- "Dạ, bẩm lạy Trời con xin thưa Con tên Khắc Hiếu họ là Nguyễn Quê ở Á Châu về Địa cầu Sông Đà núi Tản nước Nam Việt". Nhưng nổi tiếng nhất là đoạn tự sự của ông được viết theo vần trắc, âm điệu tạo cho người ta cảm giác vừa là những lời than vãn vừa là những lời giỡn chơi, đúng với phong cách của 1 vị "trích tiên": - "Bẩm Trời, cảnh con thực nghèo khó Trần gian thước đất cũng không có Nhờ Trời năm xưa học ít nhiều Vốn liếng còn một bụng văn đó. Giấy người mực người thuê người in Mướn cửa hàng người bán phường phố. Văn chương hạ giới rẻ như bèo Kiếm được đồng lãi thực rất khó. Trong bài này Tản Đà cũng có nhận mình là "trích tiên", xuống trần làm việc dạy đời cho nhân loại. Để ý những đoạn trên để thấy Tản Đà vừa kiêu vừa ngạo, nhưng lại thích đùa bỡn với mọi chuyện, kể cả chuyện nghèo khó và đùa giỡn cả với ông trời.
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu
Bình luận