Cửu Âm Giáo Hồi 13 UY PHONG CỬU QUỶ DIÊM LA CÔNG

Lượt xem: 134
Số trang: 0
Mã số: 164662
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-19 16:08:01
Nơi bóng đêm đen vây phủ là nơi tốt nhất để tọa công. Và Ðình Phương từ lúc bị rơi vào cảnh ngộ bi đát này liệu còn việc gì khác để làm ngoài việc tọa công dưỡng thần, hầu chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra?Nhưng lúc hành công đến giai đoạn sắp viên mãn, Ðình Phương chợt bàng hoàng tự đình lại.Và Ðình Phương vừa phát hiện việc dùng tâm pháp cửu Quỷ Diêm La Công để dẫn lưu nội kình đi khắp châu thân đã bỗng nhiên tự đi xuyên suốt hết sáu trong bát đại kinh mạch. Mặc dù lần tọa công trên Kỳ Thạch Tẩy Cốt Dịch cân trước kia Ðình Phương chỉ có chú ý đả thông một kinh mạch mà thôi. Vậy tại sao lúc này lại đạt được sáu, giúp Cửu Quỷ Diêm La Công đạt đến sáu tầng thành tựu?Ðình Phương ngẩn người ngồi nhớ lại:"Ðoạn Mộc Tuyết có nói, phải nửa ngày hành công trên Kỳ Thạch mới hấp thụ hết Linh khí Tẩy Cốt Dịch Cân. Lần đó ta mê mải luyện công, đến nổi chìm vào vô thức, đâu thể biết thời gian tọa công đã kéo dài bao lâu? Không lẽ ta tọa công đủ lâu và đã hấp thụ hết lình khí? Và tuy ta rơi vào cảnh giới vô thức, Nơi bóng đêm đen vây phủ là nơi tốt nhất để tọa công. Và Ðình Phương từ lúc bị rơi vào cảnh ngộ bi đát này liệu còn việc gì khác để làm ngoài việc tọa công dưỡng thần, hầu chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra?Nhưng lúc hành công đến giai đoạn sắp viên mãn, Ðình Phương chợt bàng hoàng tự đình lại.Và Ðình Phương vừa phát hiện việc dùng tâm pháp cửu Quỷ Diêm La Công để dẫn lưu nội kình đi khắp châu thân đã bỗng nhiên tự đi xuyên suốt hết sáu trong bát đại kinh mạch. Mặc dù lần tọa công trên Kỳ Thạch Tẩy Cốt Dịch cân trước kia Ðình Phương chỉ có chú ý đả thông một kinh mạch mà thôi. Vậy tại sao lúc này lại đạt được sáu, giúp Cửu Quỷ Diêm La Công đạt đến sáu tầng thành tựu?Ðình Phương ngẩn người ngồi nhớ lại:"Ðoạn Mộc Tuyết có nói, phải nửa ngày hành công trên Kỳ Thạch mới hấp thụ hết Linh khí Tẩy Cốt Dịch Cân. Lần đó ta mê mải luyện công, đến nổi chìm vào vô thức, đâu thể biết thời gian tọa công đã kéo dài bao lâu? Không lẽ ta tọa công đủ lâu và đã hấp thụ hết lình khí? Và tuy ta rơi vào cảnh giới vô thức,
— Xem thêm —