Vẽ trang trí Màu sắc Học sinh nhận biết được các màu sắc trong tự nhiên. - Học sinh phân biệt được các loại màu, chất liệu màu. Biết cách pha màu tạo ra màu mới. - Học sinh nắm được ưu điểm, nhược điểm của 1 số loại màu. - Bài vẽ thể hiện được 1 số

Lượt xem: 312
Số trang: 0
Mã số: 163188
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-17 15:55:58
Vẽ trang trí Màu sắc
Học sinh nhận biết được các màu sắc trong tự nhiên. - Học sinh phân biệt được các loại màu, chất liệu màu. Biết cách

pha màu tạo ra màu mới. - Học sinh nắm được ưu điểm, nhược điểm của 1 số loại màu. - Bài vẽ thể hiện được 1 số

màu trong tự nhiên và gọi... Vẽ trang trí Màu sắc Học sinh nhận biết được các màu sắc trong tự nhiên. - Học sinh phân biệt được các loại màu, chất liệu màu. Biết cách pha màu tạo ra màu mới. - Học sinh nắm được ưu điểm, nhược điểm của 1 số loại màu. - Bài vẽ thể hiện được 1 số màu trong tự nhiên và gọi...
— Xem thêm —
Từ khóa: