Thường thức mĩ thuật Học sinh đuợc thưởng thức những tác phẩm tranh dân gian VN độc đáo, tiêu biẻu . Hiểu hơn đặc điểm tranh dân gian,

Lượt xem: 286
Số trang: 0
Mã số: 163018
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-16 17:39:17
Thường thức mĩ thuật
Học sinh đuợc thưởng thức những tác phẩm tranh dân gian VN độc đáo, tiêu biẻu . Hiểu hơn đặc điểm tranh dân gian,

các laọi tranh, các đề tài. - Học sinh ôn lại kiến thức đã học về tranh dân gian. Rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá,

phân tích tác phẩm. - Qua bài, giáo...
  Thường thức mĩ thuật Học sinh đuợc thưởng thức những tác phẩm tranh dân gian VN độc đáo, tiêu biẻu . Hiểu hơn đặc điểm tranh dân gian, các laọi tranh, các đề tài. - Học sinh ôn lại kiến thức đã học về tranh dân gian. Rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá, phân tích tác phẩm. - Qua bài, giáo...  
— Xem thêm —