Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-04 18:32:23
1 Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 51 : SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ (TIẾP) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT I. MỤC TIÊU . 1. Kiến thức : - Học sinh nắm được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú gặm nhấm và bộ thú ăn thịt. - Học sinh phân biệt được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạp đặc trưng. 2. Kĩ năng :Rèn kĩ năng quan sát, tìm kiếm kiến thức. - Kĩ năng thu thập thông tin và kĩ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức tìm hiểu thế giới động vật để bảo vệ loài có lợi. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh chân, răng chuột chù. - Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột. - Tranh bộ răng và chân của mèo. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm của dơi, cá voi phù hợp với điều kiện sống ? 2. Bài mới Hoạt động 1: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt.. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS đọc các thông tin của SGK trang 162, 163, 164, quan sát hình vẽ 50.1; 50.2; 50.3 SGK và - Cá nhân HS tự đọc SGK và thu thập thông tin, trao đổi nhóm, quan sát kĩ tranh và thống nhất ý kiến. - Yêu cầu: hoàn thành bài tập. - GV treo bảng 1 để HS tự điền vào các mục (bằng số). - GV cho HS thảo luận toàn lớp về những ý kiến của các nhóm. - GV cho HS quan sát bảng 1 với kiến thức đúng. Phân tích rõ cách bắt mồi, cấu tạo chân, răng. - Nhiều nhóm lên bảng ghi kết quả của nhóm vào bảng 1 - Các nhóm theo dõi, bổ sung nếu cần. - HS tự điều chỉnh những chỗ chưa phù hợp (nếu có). Bảng 1: Bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ gặm nhấm Bộ thú Đại diện Môi trường sống Lối sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Cấu tạo chân Ăn - sâu bọ Chuột chù - Chuột chũi Gặm nhấm - Chuột đồng - Sóc Ăn thịt - Báo - Sói Những câu trả lời lựa chọn 1- Trên mặt đất 2- 1- Đơn độc 2- Sống 1- Răng nanh dài nhọn, răng 1- Đuổi bắt mồi 2- 1- Ăn thực vật 2- 1- Chi trước ngắn, bàn rộng, Trên mặt đất và trên cây 3- Trên cây 4- Đào hang trong đất đàn hàm dẹp bên, sắc 2- Các răng đều nhọn 3- Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm Rình, vồ mồi 3- Tìm mồi Ăn động vật 3- Ăn tạp ngón to, khoẻ 2- Chi to, khoẻ, các ngón có vuốt sắc nhọn, dưới có nệm thịt dày. - Ngoài nội dung trong bảng chúng ta còn biết thêm gì về đại diện của 3 bộ thú này? - HS trả lời câu hỏi. Hoạt động 2: Đặc điểm cấu tạo phù hợp với đời sống của bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ và bộ ăn thịt Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS sử dụng nội dung bảng 1, quan sát lại hình và trả lời câu hỏi: - Dựa vào cấu tạo của bộ răng phân biệt bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ - Cá nhân HS xem lại thông tin bảng, quan sát chân, răng của các đại diện. - Trao đổi nhóm và hoàn thành câu hỏi. gặm nhấm? - Đặc điểm cấu tạo chân báo, sói phù hợp với việc săn mồi và ăn thịt như thế nào? - Nhận biết bộ thú ăn thịt, thú ăn sâu bọ, thú gặm nhấm nhờ cách bắt mồi như thế nào? - Chân chuột chũi có đặc điểm gì phù hợp với việc đào hang trong đất? - Thảo luận toàn lớp về đáp án, nhận xét, bổ sung. - Rút ra các đặc điểm cấu tạo thích nghi với ...
— Xem thêm —
Bình luận