Biểu mẫu Giấy ủy quyền

Lượt xem: 476
Số trang: 0
Mã số: 159165
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-05 03:31:14
Mẫu biểu "Giấy ủy quyền" được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005 Mẫu biểu "Giấy ủy quyền" được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005
— Xem thêm —