Bài giảng kinh tê lương CHƯƠNG 7:HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN

Lượt xem: 429
Số trang: 0
Mã số: 159099
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 14:25:27
Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định lượng và biến định tính.oCác biến định lượng: giá trị của những quan sát đó là những con số.oBiến định tính thường biểu thị có hay không có một tính chất hoặc biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó, chẳng hạn như giới tính, tôn giáo, chủng tộc, nơi cư trú, …oNhững biến định tính này cũng có sự ảnh hưởng đối với biến phụ thuộc và phải được đưa vào mô hình hồi quy. Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định lượng và biến định tính.oCác biến định lượng: giá trị của những quan sát đó là những con số.oBiến định tính thường biểu thị có hay không có một tính chất hoặc biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó, chẳng hạn như giới tính, tôn giáo, chủng tộc, nơi cư trú, …oNhững biến định tính này cũng có sự ảnh hưởng đối với biến phụ thuộc và phải được đưa vào mô hình hồi quy.
— Xem thêm —
Từ khóa: kinh tếđầu tư