Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-26 18:48:10
1 Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chuyển đổi 100.000 đồng/1 lần. Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật. 2. Bước 2 Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức Tên bước Mô tả bước bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 3. Bước 3 Tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích và lý do chuyển đổi 2. Dự thảo Điều lệ của công ty luật mới 3. Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật mới; 4. Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
— Xem thêm —
Bình luận