Phân tích tâm trạng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Lượt xem: 4977
Số trang: 0
Mã số: 156329
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-26 02:39:27
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 1944 đến giữa năm 1945,
trước khi nổ ra cuộc Cách mạng tháng Tám nhân dân Việt Nam phải trải qua
một tai họa khủng khiếp có lẽ chưa từng có trong lịch sử: nạn đói giết chết
hai triệu người. Nhà văn Kim Lân đã ghi lại một phần cuộc sống ấy trong
một truyện ngắn, truyện Vợ nhặt, một trong những truyện ngắn thuộc loại
sắc sảo của văn xuôi Việt Nam. Trong tác phẩm này, qua việc xây dựng một
tình huống nghệ thuật độc đáo, nhà văn đã rất thành công trong việc thể hiện
tâm lí các nhân vật đặc biệt là nhân vật bà cụ Tứ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 1944 đến giữa năm 1945, trước khi nổ ra cuộc Cách mạng tháng Tám nhân dân Việt Nam phải trải qua một tai họa khủng khiếp có lẽ chưa từng có trong lịch sử: nạn đói giết chết hai triệu người. Nhà văn Kim Lân đã ghi lại một phần cuộc sống ấy trong một truyện ngắn, truyện Vợ nhặt, một trong những truyện ngắn thuộc loại sắc sảo của văn xuôi Việt Nam. Trong tác phẩm này, qua việc xây dựng một tình huống nghệ thuật độc đáo, nhà văn đã rất thành công trong việc thể hiện tâm lí các nhân vật đặc biệt là nhân vật bà cụ Tứ.
— Xem thêm —