Phân tích tâm trạng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Số trang: 4
Mã số: 156329
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-26 02:39:27
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 1944 đến giữa năm 1945, trước khi nổ ra cuộc Cách mạng tháng Tám nhân dân Việt Nam phải trải qua một tai họa khủng khiếp có lẽ chưa từng có trong lịch sử: nạn đói giết chết hai triệu người. Nhà văn Kim Lân đã ghi lại một phần cuộc sống ấy trong một truyện ngắn, truyện Vợ nhặt, một trong những truyện ngắn thuộc loại sắc sảo của văn xuôi Việt Nam. Trong tác phẩm này, qua việc xây dựng một tình huống nghệ thuật độc đáo, nhà văn đã rất thành công trong việc thể hiện tâm lí các nhân vật đặc biệt là nhân vật bà cụ Tứ. Bi lm Trong m t kho ng th i gian ng n ng i t năm 1944 đ n gi a năm 1945,ộ ả ờ ắ ủ ừ ế ữ tr c khi n ra cu c Cách m ng tháng Tám nhân dân Vi t Nam ph i tr i qua ướ ổ ộ ạ ệ ả ả m t tai h a kh ng khi p có l ch a t ng có trong l ch s : n n đói gi t ch t ộ ọ ủ ế ẽ ư ừ ị ử ạ ế ế hai tri u ng i. Nhà văn Kim Lân đã ghi l i m t ph n cu c s ng y trong ệ ườ ạ ộ ầ ộ ố ấ m t truy n ng n, truy n ộ ệ ắ ệ V nh t, ợ ặ m t trong nh ng truy n ng n thu c lo iộ ữ ệ ắ ộ ạ s c s o c a văn xuôi Vi t Nam. Trong tác ph m này, qua vi c xây d ng m t ắ ả ủ ệ ẩ ệ ự ộ tình hu ng ngh thu t đ c đáo, nhà văn đã r t thành công trong vi c th hi n ố ệ ậ ộ ấ ệ ể ệ tâm lí các nhân v t đ c bi t là nhân v t bà c T . ậ ặ ệ ậ ụ ứ Bà c T có m t ng i con trai đ a con duy nh t là Tràng. C hai m ụ ứ ộ ườ ứ ấ ả ẹ con bà đang tr i qua n n đói mà hàng ch c tri u ng i đang tr i qua. Cái ả ạ ụ ệ ườ ả đói, cái ch t đang l l ng tr c m t hai ng i nh m t ám nh th ng ế ơ ử ướ ắ ườ ư ộ ả ườ xuyên. Th mà gi a m t hoàn c nh nh v y, m t bu i chi u t nhà hàng ế ữ ộ ả ư ậ ộ ổ ề ừ xóm tr v , bà c T đã nhìn th y trong ngôi nhà c a mình cùng v i con trai ở ề ụ ứ ấ ủ ớ bà có m t cô gái l . Bà c T đã th c s ng c nhiên: cô gái nào có th đ n ộ ạ ụ ứ ự ự ạ ể ế nhà bà, l i cùng đi v i con trai bà? V Tràng ? Không th nh th đ c. ạ ớ ợ ư ể ư ế ượ Đó là đi u không th nghĩ đ n gi a m t lúc đói khát nh th này! Chuy n ề ể ế ữ ộ ư ế ệ y cũng đã khó x y ra trong m t th i gian bình th ng khác. B i vì sao? ấ ả ộ ờ ườ ở B i vì m con bà r t nghèo, l i là dân ng c đ t này, th dân v n b xem ở ẹ ấ ạ ụ ư ở ấ ứ ố ị th ng và b c đãi. Bà con h hàng ? X a nay ch a có ng i bà con h ườ ạ ọ ư ư ư ườ ọ hàng nào đ n thăm bà. ế N i ng c nhiên c a bà c T không h gi m b t mà l i tăng thêm khi bà ỗ ạ ủ ụ ứ ề ả ớ ạ c T bi t r ng cô gái không ph i ai khác mà chính là v Tràng – con dâu ụ ứ ế ằ ả ợ c a bà. Cô gái đã chào bà đ n hai l n, con trai bà l i nh c v i bà, th mà bà ủ ế ầ ạ ắ ớ ế c T v n nh không nghe rõ. Cái ti ng ụ ứ ẫ ư ế con du rõ ràng là th mà hìnhế nh bà không hi u đ c nghĩa. Giá nh hoàn c nh nào khác, bà đã đón ư ể ượ ư ở ả nh n tin này v i bi t bao sung s ng và m ng r . Bà c ch có m t ng i ậ ớ ế ướ ừ ỡ ụ ỉ ộ ườ con trai, bà không mong gì h n là đ c th y con trai có v , bà có con dâu, ơ ượ ấ ợ r i s có cháu đ b b ng, có ng i n i dõi. T m lòng ng i m Vi t Nam ồ ẽ ể ế ồ ườ ố ấ ườ ẹ ệ nào ch th . Nh ng vi c này đ n v i bà v a đ t ng t v a l lùng. M t cô ả ế ư ệ ế ớ ừ ộ ộ ...
— Xem thêm —
Bình luận