Xuân Diệu với di sản và di sản của Xuân Diệu

Lượt xem: 140
Số trang: 0
Mã số: 156192
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-06 17:29:19
Nhân 90 năm năm sinh Xuân Diệu (1917-2007) Đây là di sản văn chương dân tộc - được thể hiện và đúc kết trong bộ sách Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, 2 tập, Nxb. Văn học in lần đầu; 1981-1982, hơn 750 trang(1). Bộ sách làm nên một bộ phận quan trọng trong di sản văn chương - học thuật của Xuân Diệu để lại cho chúng ta. Nhân 90 năm năm sinh Xuân Diệu (1917-2007) Đây là di sản văn chương dân tộc - được thể hiện và đúc kết trong bộ sách Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, 2 tập, Nxb. Văn học in lần đầu; 1981-1982, hơn 750 trang(1). Bộ sách làm nên một bộ phận quan trọng trong di sản văn chương - học thuật của Xuân Diệu để lại cho chúng ta.
— Xem thêm —