Khái niệm định thức theo cách không chính quy (nhằm tránh đề cập đến khái niệm phép thế)

Lượt xem: 251
Số trang: 0
Mã số: 155956
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-06 20:02:25
Bài này tiếp cận khái niệm định thức theo cách không chính quy nhắm tránh đề cập đến khái niệm phép thế, vốn là một khái niệm khá khó hiểu đối với những ngành ứng dụng, không chuyên Toán) Bài này tiếp cận khái niệm định thức theo cách không chính quy nhắm tránh đề cập đến khái niệm phép thế, vốn là một khái niệm khá khó hiểu đối với những ngành ứng dụng, không chuyên Toán)
— Xem thêm —