ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II

Lượt xem: 63224
Số trang: 18
Mã số: 155913
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II
Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ?
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.
Một là, phải s phân công lao động hội. Đó s phân chia lao động hội thành
các ngành ngh khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo ra s chuyên môn hóa sản xuất,
tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay một số sản phẩm nhất định. Điều này u thuẫn
với nhu cầu của chính người sản xuất đó là cần nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn
này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành hàng hóa.
Hai là, phải sự ch biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất do mối quan
hệ s hữu về liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về liệu sản xuất người sở hữu
sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác nhau về liệu sản xuất làm cho những người sản
xuất độc lập với nhau, nhưng h lại nằm trong hệ thống phân công lao động hội nên phụ
thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi với người khác
dưới hình thái hàng hóa.
đây, phân công lao động hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc lẫn nhau, còn
tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu
thuẫn. chỉ được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để
hàng hóa trao đổi, phải sản xuất lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo đó
là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.
2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.
- Sản xuất ng a có mục đích để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất hàng a là kiểu
tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người
khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang tính xã hội. Nó
mang tính chất hội sản phẩm làm ra để cho hội, đáp ứng nhu cầu của người khác
trong hội. Còn mang tính nhân bởi việc sản xuất cái gì, như thế nào công việc
riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Tính chấtnhân của sản xuất hàng ath phù
hợp hoặc không p hợp với tính chất hội. Chính điều này đã tạo nên mâu thuẫn bản
của sản xuất hàng hóa.
3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa.
So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng a vai trò quan trọng hơn hẳn đối với sản xuất
đời sống xã hội, được thể hiện ở ưu thế của nó.
- Kinh tế hàng hóa quy lớn hơn hẳn so với kinh tế tự nhiên. Trong kinh tế hàng
hóa, sự gia tăng vô hạn của cầu là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Kinh tế hàng hóa ra đời phát triển trên sở phân công lao động hội, chuyên
môn hóa sản xuất dưới tác động mạnh mẽ của cạnh tranh nên số lượng chất
lượng sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu của xã hội tốt hơn.
- Nếu kinh tế tự nhiên tồn tại trong mối quan hệ “đóng cửa, khép kín”, thì kinh tế hàng
hóa lại tạo điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế giữac vùng trong nước, giữa trong và
ngoài nước, từ đó phát huy lợi thế của mỗi địa phương của toàn bộ nền kinh tế
quốc dân, làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn.
Câu 2: Hàng hóa gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa mối quan hệ giữa hai
thuộc tính?
1. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó
Hàng a một vật phẩm có thể thỏa n nhu cầu nào đó của con ngườiđi vào quá
trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc mua bán.
Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.
a) Giá trị sử dụng của hàng hóa
Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó
của con người (như gạo để nấu cơm, vải để mặc, xe đạp để đi…).
Bất cứ hàng hóa o cũng có một hoặc một số công dụng nhất định. Chính công dụng đó
(tính có ích đó) làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giá trị s dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa
học công nghệcủa lực lượng sản xuất i chung. hội càng tiến bộ, lực lượng sản xuất
càng phát triển thì số lượng giá trị s dụng ngày càng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng càng
phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao.
Giá trị sử dụng của hàng hóa giá trị sử dụng hội giá trị sử dụng của hàng hóa
không phải giá trị s dụng cho người sản xuất trực tiếp màcho người khác, cho hội,
thông qua trao đổi mua bán. Điều đó đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải luôn quan tâm
đến nhu cầu của xã hội, làm cho sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Giá trị sử dụng của hàng hóa là vật mang giá trị trao đổi.
b) Giá trị hàng hóa
Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi trước hết
một quan hệ về slượng, là tỉ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. Ví dụ: 1m vải =
5kg thóc.
Tuy hai hàng hóa khác nhau, giá trụ sử dụng khác nhau: của vải để may quần áo,
của thóc là để làm thức ăn. Thế nhưng chúng lại có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng
tồn tại điểm chung: đều sản phẩm của lao động, đều được kết tinh bởi lao động. Nhờ đó
mà chúng có thể trao đổi với nhau.
Như vậy, giá tr của ng a lao động hội của người sản xuất kết tinh trong hàng
hóa. Chất của g trị lao động. Lượng của giá trị s lượng lao động của người sản xuất
kết tinh trong hàng hóa. G trị sở của giá tr trao đổi, còn giá trị trao đổi hình thức
biểu hiện của giá trị.
giá trị lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng a, nên nếu không kể đến
tính chất có ích của sản phẩm, thì mọi hàng hóa đều giống nhau, đều không s phân biệt.
Nhờ giá trị của hàng hóa diễn ra mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng
hóa.
c) Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn nhau.
- Thống nhất vì chúng tồn tại đồng thời trong một hàng hóa. Tức là một vật phẩm phải
đầy đủ hai thuộc nh này mới trở thành hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc nh trên thì
vật phẩm không là hàng hóa.
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-06 20:30:40
tài liệu gồm 10 câu hỏi ôn thi kết thúc học phần hoặc làm tài liệu tham khảo làm bài tiểu luận. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ? 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa. Một là, phải có sự phân công lao động xã hội . Đó là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo ra sự chuyên môn hóa sản xuất, tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn với nhu cầu của chính người sản xuất đó là cần có nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành hàng hóa. Hai là, phải có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất do mối quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định . Người sở hữu về tư liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản xuất độc lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên phụ thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi với người khác dưới hình thái hàng hóa. Ở đây, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc lẫn nhau, còn tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu thuẫn. Nó chỉ được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để có hàng hóa trao đổi, phải sản xuất và lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo đó là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại. 2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa. - Sản xuất hàng hóa có mục đích là để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán. 1 - Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang tính xã hội. Nó mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của người khác trong xã hội. Còn mang tính tư nhân bởi vì việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Tính chất tư nhân của sản xuất hàng hóa có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Chính điều này đã tạo nên mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa. 3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa. So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có vai trò quan trọng hơn hẳn đối với sản xuất và đời sống xã hội, được thể hiện ở ưu thế của nó. - Kinh tế hàng hóa có quy mô lớn hơn hẳn so với kinh tế tự nhiên. Trong kinh tế hàng hóa, sự gia tăng vô hạn của cầu là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. - Kinh tế hàng hóa ra đời và phát triển trên cơ sở phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất và dưới tác động mạnh mẽ của cạnh tranh nên số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu của xã hội tốt hơn. - Nếu kinh tế tự nhiên tồn tại trong mối quan hệ “đóng cửa, khép kín”, thì kinh tế hàng hóa lại tạo điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng trong nước, giữa trong và ngoài nước, từ đó phát huy lợi thế của mỗi địa phương và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn. Câu 2: Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa hai thuộc tính? 1. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó Hàng hóa là một vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc mua bán. Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. a) Giá trị sử dụng của hàng hóa Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu ...
— Xem thêm —
Bình luận