Mẫu bản tường trình

Số trang: 1
Mã số: 155066
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-07 06:27:35
Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TƯỜNG TRÌNH 1 V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Tôi tên là : Sinh năm : .......................... Chứng minh nhân dân số : . . ................... do : ................................. Cấp ngày : .................. tháng : ................ năm : ............................... Địa chỉ thường trú : ..................... đường : ........................................ Phường (xã, thị trấn) : ............................. quận (huyện) : .................. Và vợ (chồng) : ....................................... Sinh năm : ........................ Chứng minh nhân dân số : ....................... do : .................................. Cấp ngày : .................. tháng : ................ năm : ............................... Địa chỉ thường trú : ..................... đường : ........................................ Phường (xã, thị trấn) : ............................. quận (huyện) : .................. Nội dung tường trình : ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xác nhận 2 ..................Tp HCM, ngày.........tháng.........năm......... Người làm bản tường trình (Ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)
— Xem thêm —
Bình luận