tính toán băng tải

Số trang: 30
Mã số: 154342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-21 17:04:06
Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây: ™  Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual; ™  Funner Dunlop, Conveyor Handbook   ™  Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt; ™  CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials. Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao gồm: 1.  Xác định chiều rộng băng tải; 2.  Xác định vận tốc băng tải; 3.  Tính toán công suất dẫn động băng tải; 4.  Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải; 5.  Lựa chọn dây băng tải; 6.  Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn.   Hướng dẫn tính toán băng tải Nguyễn Văn Dự - 2011 1 Mở đầu Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây: Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual; Funner Dunlop, Conveyor Handbook Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt; CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials. Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao gồm: 1. Xác định chiều rộng băng tải; 2. Xác định vận tốc băng t ải; 3. Tính toán công suất dẫn động băng tải; 4. Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải; 5. Lựa chọn dây băng tải; 6. Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn. Các nội dung được trình bày theo thứ tự sau. Nội dung ........................................................................................................................... Trang Mở đầu ....................................................................................................................................... 1 1. Giới thiệu các thuật ngữ......................................................................................................... 2 2. Độ rộng tối thiểu băng tải ...................................................................................................... 4 3. Góc nâng/ hạ của băng tải ...................................................................................................... 4 4. Vận tốc băng tải ..................................................................................................................... 5 4.1. Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy ................................................................................. 7 4.2. Góc mái ........................................................................................................................... 7 4.3. Khối lượng riêng tính toán .............................................................................................. 8 4.4. Hệ số ảnh hưởng của độ dốc băng tải ............................................................................. 9 5. Tính toán công suất truyền dẫn băng tải ................................................................................ 9 6. Lực căng dây băng tải .......................................................................................................... 13 6.1. Tính toán thông thường................................................................................................. 13 6.2. Tính toán băng tải nhiều pu-ly truyền dẫn .................................................................... 17 7. Tính chọn dây băng tải......................................................................................................... 22 8. Cấu trúc hệ thống băng tải ................................................................................................... 24 8.1. Xác định đường kính puly ............................................................................................ 24 8.2. Kết cấu puly .................................................................................................................. 26 8.2. Khoảng cách giữa các con lăn....................................................................................... 26 Tài liệu tham khảo ................................................................................................................... 30 Hướng dẫn tính toán băng tải Nguyễn Văn Dự - 2011 2 1. Giới thiệu các thuật ngữ Các chi tiết quan trọng của một hệ thống băng tải được minh họa trên hình 1. Hình 1. Cấu trúc một hệ băng tải - Tail pulley: pu-ly phía sau; - Feed chute: máng cấp vật phẩm - Loading skirt: vùng cấp vật phẩm lên băng tải - Tripper: Cơ cấu gạt vật phẩm - Head pulley and drive: Pu ly phía trước kiêm dẫn động - Discharge chute: máng nhả vật phẩm - Snub and bend pulley: puly căng và dẫn hướng băng tải - Return idler: con lăn nhánh quay về (nhánh không làm việc) - Carrying idler: con lăn đỡ nhánh mang tải - Troughing carrying idler: con lăn tạo máng Có thể hình dung băng tải như một bộ truyền đai có kích thước lớn. Các vật phẩm cần vận chuyển được đổ trực tiếp lên dây băng tải hoặc được đóng gói, hoặc đựng trong các thùng gắn cố định trên băng tải (Bucket conveyor). Băng tải được dùng để vận chuyển khối lượng vật liệu lớn trên khoảng cách hoặc độ cao lớn. Một băng t ải thường vận chuyển các vật liệu hay đối tượng cùng loại. Thông thường, các đối tượng này được đặt lên băng tải theo dạng tự do, hay nói cách khác, đổ liên tục lên băng đang chuyển động. Trong tài liệu này, ta thống nhất sử dụng thuật ngữ “vật phẩm” để chỉ các đối tượng được vận chuyển. Góc máng (Trough angle). Có thể bố trí dây băng tải nằm ngang (Flat belt), tương tự như ở bộ truyền đai dẹt. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng thêm các con lăn đặt nghiêng (con lăn máng – Troughing idlers) để uốn dây băng tải thành dạng máng lõm, nhằm vận chuyển vật phẩm được ổn định hơn (Xem minh họa trên hình 2). Hướng dẫn tính toán băng tải Nguyễn Văn Dự - 2011 3 Hình 2. Tạo dạng máng cho băng tải nhờ các con lăn máng Hình 3. Con lăn phẳng và các con lăn máng Góc mái Khi vật phẩm được đổ thành đống, góc ở đỉnh đống vật liệu được gọi là góc mái (Surcharge angle). Góc mái khi vận chuyển nhỏ đi so với khi ...
— Xem thêm —
Bình luận