tính toán băng tải

Lượt xem: 809
Số trang: 0
Mã số: 154342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-21 17:04:06
Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây:
™  Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual;
™  Funner Dunlop, Conveyor Handbook  
™  Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt;
™  CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials.
Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các
thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao
gồm:
1.  Xác định chiều rộng băng tải;
2.  Xác định vận tốc băng tải;
3.  Tính toán công suất dẫn động băng tải;
4.  Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải;
5.  Lựa chọn dây băng tải;
6.  Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn.
  Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây: ™  Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual; ™  Funner Dunlop, Conveyor Handbook   ™  Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt; ™  CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials. Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao gồm: 1.  Xác định chiều rộng băng tải; 2.  Xác định vận tốc băng tải; 3.  Tính toán công suất dẫn động băng tải; 4.  Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải; 5.  Lựa chọn dây băng tải; 6.  Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn.  
— Xem thêm —