Địa lý Đồng Tháp

Lượt xem: 902
Số trang: 0
Mã số: 152661
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 15:28:31
Sau bài học học sinh nắm được :
    - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .
    - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .
    - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp . Sau bài học học sinh nắm được :     - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .     - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .     - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp .
— Xem thêm —