kĩ thuật nuôi trăn

Số trang: 3
Mã số: 152313
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-03 10:45:36
Mấy năm qua, cùng với phong trào nuôi trồng thuỷ sản, bà con đang phát triển nuôi một số thuỷ đặc sản: ba ba, rắn, trăn, cá sấu... tạo ra đối tượng nuôi ngày càng phong phú, giá trị thu nhập cao. Giúp bạn đọc- những người đang nuôi trăn có thêm kiến thức, tập hợp kinh nghiệm trong dân và bản thân trong quá trình chỉ đạo xin giới thiệu tới bạn đọc kinh nghiệm nuôi trăn K thu t nuôi trănỹ ậ M y năm qua, cùng v i phong trào nuôi tr ng thu s n, bà con đang ấ ớ ồ ỷ ả phát tri n nuôi m t s thu đ c s n: ba ba, r n, trăn, cá s u... t o ra đ i ể ộ ố ỷ ặ ả ắ ấ ạ ố t ng nuôi ngày càng phong phú, giá tr thu nh p cao. Giúp b n đ c- ượ ị ậ ạ ọ nh ng ng i đang nuôi trăn có thêm ki n th c, t p h p kinh nghi m ữ ườ ế ứ ậ ợ ệ trong dân và b n thân trong quá trình ch đ o xin gi i thi u t i b n đ c ả ỉ ạ ớ ệ ớ ạ ọ kinh nghi m nuôi trăn. ệ Đ c đi m sinh h c ặ ể ọ Trăn có nhi u lo i khác nhau: bao g m trăn đ t, trăn g m, trăn bi n ề ạ ồ ấ ấ ế d ng. Song hi n nay nhân dân phát tri n nuôi nhi u nh t là trăn g m. ạ ệ ể ề ấ ấ Tr c đây là lo i trăn hoang dã, s ng thành t ng b y trong các r ng ướ ạ ố ừ ầ ừ vùng Cà Mau, Kiên Giang; ngày nay đ c thu n hoá nuôi trong các gia ượ ầ đình, t o thành v t nuôi thông d ng hi n lành, g n gũi v i con ng i. ạ ậ ụ ề ầ ớ ườ Trăn là loài ăn th t, th c ăn ch y u là chu t, gà, v t, th , cá, chim... Trăn ị ứ ủ ế ộ ị ỏ thích ăn v t s ng; n u luy n chúng cũng quen ăn v t ch t. Trăn ăn ch y u ậ ố ế ệ ậ ế ủ ế là nu t, không c n xé và nghi n các con v t khác. ố ắ ề ậ Răng s c, qu p, ch y u là gi m i: trăn không có n c đ c, c n không gây ắ ặ ủ ế ữ ồ ọ ộ ắ h i. ạ T 1 ừ đ n 20 ngày ăn 1 l n; có kh năng ch u đói hàng tháng.ế ầ ả ị Trăn đ ra tr ng, p n thành con ẻ ứ ấ ở . Trăn cái có gai nh , thân m p,ỏ ậ đuôi nh ; trăn đ c có 2 gai giao c u, đuôi dài và thuôn. 2 tu i trăn có th ỏ ự ấ ổ ể sinh s n, m i trăn có th đ 1 qu tr ng/1kg tr ng l ng ả ỗ ể ẻ ả ứ ọ ượ . - Trăn s ng và phát tri n vùng nhi t đ nóng. D i 15 đ C trăn ố ể ở ệ ộ ướ ộ không ăn, n m yên ch ng rét, nhi t đ m tr l i b t đ u ăn ằ ố ệ ộ ấ ở ạ ắ ầ . Trăn th ng l t da, sau kì l t da trăn ăn và l n nhanh. ườ ộ ộ ớ K thu t nuôi ỹ ậ * Làm chu ng nuôi ồ Chu ng nuôi nên làm b ng s t (xây xi măng cũng b trăn phá h ng). ồ ằ ắ ị ỏ Qua th c t rút ra nguyên t c: Trăn r t kho , n u chui đ c đ u thì s t ự ế ắ ấ ẻ ế ượ ầ ắ 8-12 li đ u b b gãy, ho c xây b ng xi măng thì chúng c theo thành ề ị ẻ ặ ằ ữ t ng mà bò đi m t. Do đó làm chu ng ph i b o đ m "đ u không xuôi, ưở ấ ồ ả ả ả ầ đuôi không l t": ọ + Trăn nh : 0,5 x 0,4 x 0,4m. ỏ + Trăn nh : 0,6 x 0,5 x 0,4m. ỡ + Trăn to: 1,2 x 0,8 x 0,5m. Chu ng 1 t ng ho c 2 ồ ầ ặ - ...
— Xem thêm —
Bình luận