Cách làm hiệu ứng Cánh hoa nhúng xuống nước

Số trang: 3
Mã số: 151854
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-09 03:12:47
Tài liệu tham khảo Cách làm hiệu ứng Cánh hoa nhúng xuống nước dành cho những bạn học đồ họa thiết kế photoshop TUT Cánh hoa nhúng xuống nước - 11-21-2005, 03:16 PM tutorialpark Mở tấm hình có bông hoa và dùng Polygonal Lasso Tool để tách hình bông hoa ra tạo 1 tài liệu mới copy paste hình bông hoa đã tách vào tạo layer mới ( Ctrl Shift N ) đặt là "nuoc" dùng Rectangular Marquee Toon tạo 1 vùng chọn như hình dưới Filter Render Clouds ở layer bông hoa làm như hình rồi Ctrl Shift I - Ctrl Ctrl J nhân đôi phần cánh hoa phía dưới xếp layer này nằm giữa layer bông hoa và nuoc giảm opacity xuống 50% chọn layer "nuoc" Filter Distort ZigZag Amount 60% Ridges 6 Style Around center. kết quả
— Xem thêm —
Bình luận