ĐỒ ÁN : Thiết kế cầu BTCT - Cầu vượt sông cấp VI có yêu cầu khẩu độ thông thuyền là 15m - Khẩu độ cầu Lo = 113 m : Cầu dầm đơn giản BTCT ƯST dầm chữ I nhịp 5x24 (m) - Cầu dầm đơn giản BTCT ƯST dầm chữ I nhịp 3x40 m

Số trang: 110
Mã số: 1506143
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 110
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-06-15 11:50:11
1.1. Địa hình: Khu vực ven sông khá bằng phẳng, mặt cắt ngang sông gần như đối xứng. 1.2. Địa chất: Địa chất lòng sông tương đối tốt, số liệu khảo sát địa chất lòng sông cho thấy có 3 lớp đất. lớp 1:sét dẻo dày trung bình 8.5 m lớp 2: cát-sét dày trung bình 9 m lớp 3: sét dày vô cùng. 1.3. Thuỷ văn: Số liệu khảo sát thuỷ văn cho thấy: Mực nước cao nhất: 6.5 m Mực nước thông thuyền: 2.5 m Mực nước thấp nhất: 0.0 m 1.4. Điều kiện cung cấp vật liệu, nhân công: Nguồn nhân công lao động khá đầy đủ, lành nghề, đảm bảo thi công đúng tiến độ công việc. Các vật liệu địa phương( đá, cát...) có thể tận dụng trong quá trình thi công. - Cầu vượt sông cấp VI có yêu cầu khẩu độ thông thuyền là 15m - Khẩu độ cầu: L0 = 113 m - Khổ cầu: 10,5 2x0.75 (m) - Tải trọng thiết kế: HL93, đoàn người PL= 4.0 kN/m2 -Đảm bảo yêu cầu thông thuyền : Cao độ đáy dầm cầu ≥ MNCN 0.5 m=6.5 1 =7,5 m Cao độ đáy dầm cầu ≥ MNTT H = 2.5 3=5.5 m (với sông cấp VI: ≥ 2.5m chọn H =3 m) Vậy ta chọn cao độ đấy dầm cầu là: 7,5 m Khẩu độ tính toán: L0tt = 24 24 24 24 24-2x1-4x1.6=111.6 m Kiểm tra điều kiện: =1.24% TM đồ án: TK cầu BTCT GVHD: ThS Nguyễn Hoàng Vĩnh PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ CHƯƠNG MỞ ĐẦU : ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN VƯỢT SÔNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VƯỢT SÔNG 1 . Đặc điểm của khu vực xây dựng cầu : 1.1. Địa hình: Khu vực ven sông khá bằng phẳng, mặt cắt ngang sông gần như đối xứng. 1.2. Địa chất: Địa chất lòng sông tương đối tốt, số liệu khảo sát địa chất lòng sông cho thấy có 3 lớp đất. + lớp 1:sét dẻo dày trung bình 8.5 m + lớp 2: cát-sét dày trung bình 9 m + lớp 3: sét dày vô cùng. 1.3. Thuỷ văn: Số liệu khảo sát thuỷ văn cho thấy: + Mực nước cao nhất: + 6.5 m + Mực nước thông thuyền: + 2.5 m + Mực nước thấp nhất: + 0.0 m 1.4. Điều kiện cung cấp vật liệu, nhân công: Nguồn nhân công lao động khá đầy đủ, lành nghề, đảm bảo thi công đúng tiến độ công việc. Các vật liệu địa phương( đá, cát...) có thể tận dụng trong quá trình thi công. 2. Các chỉ tiêu kỹ thuật: - Cầu vượt sông cấp VI có yêu cầu khẩu độ thông thuyền là 15m - Khẩu độ cầu: L 0 = 113 m - Khổ cầu: 10,5+ 2x0.75 (m) - Tải trọng thiết kế: HL93, đoàn người PL= 4.0 kN/m2 SVTH: Nguyễn Ngọc Sơn Trang 1 TM đồ án: TK cầu BTCT GVHD: ThS Nguyễn Hoàng Vĩnh -Đảm bảo yêu cầu thông thuyền : +Cao độ đáy dầm cầu ≥ MNCN + 0.5 m=6.5+ 1 =7,5 m +Cao độ đáy dầm cầu ≥ MNTT + H = 2.5+3=5.5 m (với sông cấp VI: ≥ 2.5m chọn H =3 m) Vậy ta chọn cao độ đấy dầm cầu là: 7,5 m 3 . Đề xuất các phương án vượt sông : 3.1 . Phương án 1 : Cầu dầm đơn giản BTCT ƯST dầm chữ I nhịp 5x24 (m) Khẩu độ tính toán: L 0 tt = 24+24+24+24+24-2x1-4x1.6=111.6 m Kiểm tra điều kiện: %100113 1136.111 ),max(00 00-=- yctt yctt LL LL =1.24% DW mc = 472,5+18 +108 = 598,5 (KN/m) 1.1.2. Trọng lượng phần lan can,tay vịn,gờ chắn bánh xe: 1.1.2.1 Trọng lượng phần lan can tay vịn: - Cấu tạo lan can tay vịn như sau: ...
— Xem thêm —