hoat dong ngoai gio len lop- lop 4

Số trang: 7
Mã số: 1500992
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-23 16:02:48
TUẦN 19Ngày soạn:10 /1/ 2012 Ngày dạy: 13/1/2012HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚPChủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Bài: Tìm hiểu ngày học sinh- sinh viên1Mục tiêu bài học:-Giúp học sinh biết được ý nghĩa của ngày “ học sinh- sinh viên”.-Có tinh thần cố gắng trong học tập.2.Các hình thức hoạt động:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhHoạt động 1 : Khởi động .-Hát tập thể bài “ Lớp chúng ta đoàn kết”.Hoạt động 2: Giới thiệu bài.-GV nêu mục đích của hoạt động.-Cho HS thảo luận nhóm đôi về sự hiểu biết của mình về ngày “ học sinh – sinh viên”.-Đại diện nhóm trình bày kết quả.-Các nhóm khác bổ sung ý kiến.-GV nhận xét , chốt lại ý đúng.-Tuyên dương nhóm trả lời tốt.-Động viên những nhóm chưa đạt kết quả cao.Hoạt động 4: Văn nghệ.-Các tổ lên biểu diễn văn nghệ.-Nêu ý nghĩa của hoạt động.-Nhận xét tuyên dương.-Hát.-Lắng nghe.-Thảo luận cặp đôi.-HS lên trình bày.-Lắng nghe.-HS nêu.3.Hoạt động cuối: Củng cố- Dặn dò.-GD HS qua bài : cần phải cố gắng vươn lên học tốt và tham gia nhiệt tình các buổi sinh hoạt hơn nữa. Cố gắng xứng đáng con ngoan trò giỏi, là công dân tốt cho đất nước.-Nhận xét tiết học.IV. Đánh giá kết quả rút kinh nghiệm.TUẦN 20Ngày soạn:1 /2 / 2012 Ngày dạy: 3/2 /2012HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚPChủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộcBài: Vệ sinh làm đẹp trường lớp1Mục tiêu bài học:-Giúp học sinh biết được ý nghĩa của việc trường lớp sạch sẽ.-Có tinh thần lao động tốt,có ý thức gìn trường lớp sạch sẽ.2.Các hình thức hoạt động:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhHoạt động 1 : Khởi động .-Hát tập thể bài “ Kế hoạch nhỏ”Hoạt động 2: Giới thiệu bài.-GV nêu mục đích của hoạt động.-Cho HS tổ chức lao động theo nhóm.-GV giao từng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm.-Đi quan sát, kiểm tra và giúp đỡ.-Đại diện nhóm trình bày kết quả.-Tuyên dương nhóm thực hiện tốt.-Động viên những nhóm chưa đạt kết quả cao.Hoạt động 4: Văn nghệ.-Các tổ lên biểu diễn văn nghệ.-Nêu ý nghĩa của hoạt động.-Nhận xét tuyên dương.-Hát.-Lắng nghe.-Thực hiện.-Nhóm trưởng báo cáo.-Lắng nghe.-HS nêu.3.Hoạt động cuối: Củng cố- Dặn dò.-GD HS qua bài : cần phải cố gắng vươn lên học tốt và tham gia nhiệt tình các buổi sinh hoạt hơn nữa. Cố gắng xứng đáng con ngoan trò giỏi, là công dân tốt cho đất nước.-Nhận xét tiết học.IV. Đánh giá kết quả rút kinh nghiệm.TUẦN 21Ngày soạn:7 /2 / 2012 Ngày dạy: 10/2 /2012HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚPChủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộcBài: Tập bài hát dân ca1Mục tiêu bài học:-Giúp học sinh biết được ý nghĩa của các làn điệu dân ca.-Có tinh thần yêu các làn điệu dân ca.2.Các hình thức hoạt động:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhHoạt động 1 : Khởi động .-Hát tập thể bài “ Lí cây đa”Hoạt động 2: Giới thiệu bài.-GV nêu mục đích của hoạt động.-Nêu tên các bài hát: Đi cấy , Đưa cơn cho mẹ đi cày…Treo bảng phụ có nhạc và lời bài hát lên bảng.-GV hát mẫu.Hướng dẫn HS hát từng câu,từng bài.-Cho HS tổ chức tập hát .-Cho HS thi hát giữa các nhóm.-GV nhận xét và tuyên dương.Hoạt động 4: Văn nghệ.-Các tổ lên biểu diễn văn nghệ. Trường tiểu học Ba Cụm Bắc Hoạt động ngoài giờ lên lớp TUẦN 19 Ngày soạn:10 /1/ 2012 Ngày dạy: 13/1/2012 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Chủ điểm : Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận