ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHOÁN GỌN

Số trang: 2
Mã số: 150058
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-09 21:09:02
Tài liệu tham khảo về mẫu đơn xin ký tiếp hợp đồng lao động khoán gọn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHOÁN GỌN Kính gửi: Ban Giám đốc . Tên tôi là: Trần Vinh Quang Nơi ỏ hiện nay: TP Hạ Long Quảng Ninh Tôi viết đơn này trình bầy với ban giám đốc một việc như sau: Ngày 01/07/2009 tôi đã ký hợp đồng lao động khoán gọn làm bảo vệ tại phòng giao dịch Hồng Hà, trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch tôi luôn - Có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản của phòng giao dịch trong thời gian trực gác. - Hàng ngày ghi chép sỏ sách và ký nhận về việc giao nhận ca gác. - Chấp hành quy chế nội quy lao động của NHCT Việt Nam, nội quy lao động của NHCT Quảng Ninh. - Sử dụng thành thạo những công cụ hỗ trợ làm việc. Hiện nay bản hợp đồng lao động đã hết hạn. phòng giao dịch Hồng Hà vãn có nhu cầu bảo vệ. Tôi mong muốn vãn được tiếp tục làm bảo vệ tại phòng giao dịch Hồng Hà. Tôi viết đơn này mong ban giám đốc xem xét để tôi được tiếp tục ký tiếp hợp đồng lao động khoán gọn. Tôi xin chan thành cảm ơn. Hạ Long,ngày 01/10/2009 Người làm đơn Trần Vinh Quang 1 1
— Xem thêm —
Bình luận