Nhúng
Toàn màn hình
/ 25
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (25 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-01 03:02:51
1 Li ni u L ng bng l mt t rong nhng ng lc kch thch con ng i lm vic hng hi, nh ng ng thi cng l mt t rong nhng nguyn nhn gy tr t r, bt mn hoc t b cng ty m ra i. Tt c u ty thuc vo t rnh v nng lc ca cc cp qun t r. V lun lun l vn "nhc nhi" ca hu ht cc cng ty Vit Nam. y l mt t i gy t ranh lun si ni t rn din n quc hi Vit Nam t rong nhiu nm qua v hin nay n vn cn l t i nng bng i vi Vit Nam. Trong iu kin nn kinh t km pht tr in nh Vit Nam th nhu cu ca con ng i mi ch m bo mc thp, ti th iu v n, mc, , i li, ngh ngi, bo v sc khe v hc tp. Trong nn kinh t th t r ng, nhu cu c th hin tp t r ung li ch kinh t - ng lc t rc t ip thc y ng i lao ng lm vic v lm vic c nng sut, cht l ng, hiu qu. Li ch kinh t theo C.Mc, l mt phm t r kinh t, biu hin ca quan h sn xut, c phn nh t rong thc, thnh ng c hot ng nhm tho mn mt cch tt nht nhu cu vt cht ca cc ch th tham gia lao ng. Bt c mt c nhn hay tp th lao ng t r c v t rong khi lm vic cng u suy ngh: mnh c g v c quyn li nh th no khi tham gia lao ng. Vn t ra l: mi nh qun l cn phi bit iu tit hi ho cc li ch khng li ch ny xm phm hoc lm tn hi n li ch khng li ch ny xm phm hoc lm tn hi n li ch kia, mi biu hin coi th ng li ch hoc ch ng vin chung chung nh thi bao cp t r c y u khng c tc dng ng vin kch thch ng i lao ng lm vic. i hi VI I ng cng sn Vit Nam, sau khi nh gi li nhng th iu st, sai lm ca mnh t rong cng tc qun l, khng nh phi kt hp hi ho cc li ch theo nguyn tc, ly li ch ca ng i lao ng lm c s, v mi ch t r ng, chnh sch kinh t ca ng v Nh n c t rong c chnh sch 1 tin l ng phi xut pht t li ch, nhu cu v kh nng ng i lao ng. ph hp vi khi nim mi v bn cht t in l ng t rong nn kinh t th t r ng Vit Nam, c mt yu cu mi l phi lm cho tin l ng thc ...
— Xem thêm —
Bình luận