BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10

Lượt xem: 12068
Số trang: 92
Mã số: 145408
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 92
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-25 16:56:05
BÀI TẬP VẬT LÝ NÂNG CAO LỚP 10Véc tơ độ dời là một véctơ nối vị trì đầu và vị trì cuối của chất điểm chuyển động B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trì ban đầu thí có độ dời bằng không D. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm 2 Câu nào sau đây là đúng ?: A. Độ lớn của vận tốc trung bính bằng tốc độ trung bính B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thí bao giờ vận tốc trung bính cũng bằng tốc độ trung bính 1 Lý 10_LNA BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHƢƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Chủ đề 1&2 CHUYỂN ĐỘNG CƠ & CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1 Chọn câu sai : A. Véc tơ độ dời là một véctơ nối vị trì đầu và vị trì cuối của chất điểm chuyển động B. Véctơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đƣờng đi đƣợc của chất điểm C. Chất điểm đi trên một đƣờng thẳng rồi quay về vị trì ban đầu thí có độ dời bằng không D. Độ dời có thể dƣơng hoặc âm 2 Câu nào sau đây là đúng ?: A. Độ lớn của vận tốc trung bính bằng tốc độ trung bính B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thí bao giờ vận tốc trung bính cũng bằng tốc độ trung bính D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động ,do đó bao giờ cũng có giá trị dƣơng 3 Chọn câu sai : A. Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đều là một đƣờng song song với trục hoành Ot B. Trong chuyển động thẳng đều ,đồ thị theo thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là những đƣờng thẳng C. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều bao giờ cũng là một đƣờng thẳng D. Đồ thị toạ độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đƣờng thẳng xiên góc 4 Vật chuyển động nào dƣới đây có thể xem là chất điểm A. Ôtô so với cây bên đƣờng B. Trạm vũ trụ quay quanh trái đất C. Vận động viên nhảy sào ở độ cao 4m D.Máy bay cất cánh từ sân bay 5 Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng đều A. Chuyển động thẳng đều luôn có vận tốc dƣơng B. Vật chuyển động thẳng đều có véctơ vận tốc luôn không đổi C. Vật đi đuợc những quãng đƣờng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau thí chuyển động thẳng đều D.Chuyển động có quỹ đạo thẳng là chuyển động thẳng đều 6 Chọn phát biểu đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trì từ nơi này sang nơi khác C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trì của vật này so với vật khác theo thời gian D. Cả A,B,C đều đúng 7 Chọn phát biểu đúng khi nói về chất điểm : A. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc nhỏ B. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ C. Chất điểm là những vật có kìch thƣớc rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của các vật D. Cả A,B,C đều đúng 8 Trong các trƣờng hợp sau đây ,trƣờng hợp nào có thể xem vật nhƣ một chất điểm A. Tàu hoả đứng trong sân ga B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng C. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh nó D.Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt trời 9 Chọn câu đúng về chuyển động tịnh tiến ? A. Quỹ đạo của vật luôn là một đƣờng thẳng B. Mọi điểm trên vật vạch ra những đƣờng có dạng giống nhau C. Vận tốc của vật không thay đổi D.Mọi điểm trên vật vạch ra những đƣờng giống nhau và đƣờng nối 2 điểm bất kí trên vật luôn song song với chình nó 10 Trong các chuyển động sau đây ,chuyển động nào của vật là chuyển động tịnh tiến A. Chuyển ...
— Xem thêm —
Bình luận